Adatvédelmi és szerzői jogi nyilatkozat

A személyes adatok védelméről

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ kiemelt jelentőséget tulajdonít a könyvtárhasználóktól származó személyes adatok védelmének és minden körülmények között biztosítani kívánja a könyvtárhasználók információs önrendelkezési jogát.

Az intézmény a könyvtárhasználók személyes adatait a 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban Rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.) szóló jogszabályok előírásainak megfelelő módon kezeli.

Ha Ön bármilyen személyes adatát eljuttatja az MTA KIK-hez, ezzel hozzájárulását adja, hogy azokat az MTA KIK az ügylet jellege által meghatározott célból és időtartamra nyilvántartsa és kezelje az MTA KIK Adatkezelési tájékoztató szerint.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ által működtetett honlapokról más cégek, intézmények és szervezetek honlapjaira is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve más honlapon Ön által megadott adatok biztonságáért az MTA KIK nem vállal felelősséget. Ezen honlapok használata előtt szánjon időt a lapot működtető és felügyelő szervezet adatvédelmi szabályzatának megismerésére.

A szerzői jogról

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára által működtetett és felügyelt elektronikus (képi, hang és szöveges) tartalmak, azok designja és grafikai elemei az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében jogi oltalom alatt állnak, azok személyes használatot meghaladó mértékű, bármely formában történő felhasználása kizárólag az MTAK és/vagy szerződéses partnerei előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára fent részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel jár. Az MTAK a tudomására jutott minden jogsértéssel szemben fellép.