I. fondcsoport: az MTA múltja

Ebbe a csoportba tartozik a Régi Akadémiai Levéltár (RAL), amit ma a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye őriz. (Ez azért alakult így, mert a Magyar Tudományos Akadémia megalakulása óta gondoskodott keletkező iratanyagáról és annak őrzéséről. Az alapszabályok a főtitkár kötelességévé tették az Akadémia levéltárának őrzését, amely így a főtitkári hivatal keretében működött. Az iratokat az 1930-as években levéltári szempontok szerint rendezték, majd a II. világháború után az MTA Könyvtárának Kézirattárában helyezték el.)

Ide tartozik még a Magyar Tudományos Tanács anyaga. A Tudományos Tanács 1948. szeptember 8-tól 1949. december 15-ig működött, feladata a tudományos élet szocialista átszervezése volt. A Tudományos Tanács főtitkára Alexits György volt, aki a Tudományos Tanács megszűnése után az újjászervezett Magyar Tudományos Akadémia főtitkára lett, s mivel feladata részben a Tudományos Tanácsnál végzett munka folytatása volt, ez az iratanyag vele együtt az Akadémia Hivatalába került; onnan adták át az Akadémiai Levéltárnak. (A Magyar Tudományos Tanács iratainak másik része a Minisztertanácsnál maradt, majd innen az Országos Levéltárba került.)

1. Régi Akadémiai Levéltár 1825–1949  
2. Magyar Tudományos Tanács 1948–1950 5,30 ifm

II. fondcsoport: az MTA vezetői

Ide tartoznak az Akadémia elnökeinek, főtitkárainak és egyéb vezetőinek iratai. Ezek az iratok nemcsak az Akadémia történetének, hanem az ország tudományos életének is fontos forrásai, mivel az Akadémia vezetői sokszor országos tisztségeket is betöltöttek, az Akadémia pedig számos országos tudományos és tudománypolitikai kérdésben foglalt állást. Az erre vonatkozó iratanyag zöme a vezetők irattárában maradt meg.

3. Elnökök 1850–1996 42,12 ifm
 
    Rusznyák István 1950–1970 11,76
    Erdey-Grúz Tibor 1970–1976 3,60
    Szentágothai János 1976–1985 11,40
    Berend T. Iván 1985–1990 7,44
    Kosáry Domokos 1990–1996 7,92
4. Alelnökök 1958–1996 5,64 ifm
 
    Hevesi Gyula 1958–1966 0,24
    Fülöp József, Polinszky Károly, Somos András 1980–1985 1,56
    Márta Ferenc, Straub F. Brunó, Újfalussy József 1986–1988 1,68
    Tigyi József 1989–1990 0,12
    Újfalussy József 1986–1990 0,24
    Berényi Dénes 1990–1996 0,84
    Újfalussy József 1990–1993 0,84
5. Főtitkárok 1949–1996 86, 16 ifm
 
    Alexits György 1949–1950 0,48
    Erdey-Grúz Tibor 1950–1953 1,56
    Osztrovszki György 1953–1955 0,72
    Bognár Rezső 1955–1956 0,36
    Erdey-Grúz Tibor 1956–1957 0,48
    Erdei Ferenc 1957–1964 2,16
    Erdey-Grúz Tibor 1964–1970 3,24
    Erdei Ferenc 1970–1971 4,20
    Köpeczi Béla 1971–1975 4,92
    Márta Ferenc 1975–1980 12,48
    Pál Lénárd 1980–1984 10,32
    Láng István 1984–1993 36,36
    Keviczky László 1993–1996 8,88
6. Főtitkár-helyettesek 1961–1993 66, 72 ifm
 
    Szabó Imre 1961–1962 0,12
    Kónya Albert 1961–1970 1,08
    Tétényi Pál 1970–1975 15,48
    Köpeczi Béla 1970–1982 20,04
    Kulcsár Kálmán 1983–1988 9,48
    Láng István 1970–1984 16,44
    Csurgay Árpád 1985–1990 3,72
    Harmathy Attila 1990–1993 0,36
7. Hivatalvezetők    
 
    Kónya Sándor 1977–1994 13,56

III. fondcsoport: az MTA hivatala

Az Akadémia 1949 óta rendelkezik kutatóintézeti hálózattal. Ezt az 1994-es akadémiai törvény így fogalmazta meg: "Az Akadémia a tudományok művelésére kutatóintézeteket, valamint feladatainak ellátására egyéb intézményeket (könyvtár, levéltár, informatikai rendszer stb.) létesít és tart fenn, e tevékenysége keretében más szervezeteket is támogat, tudományos programokat szervez". Ezt a tevékenységét az Akadémia a Titkársága (régebben Hivatal) útján irányítja. Az anyag a Levéltár egyik legnagyobb fondcsoportja és az Akadémia 1950 utáni működését legjobban reprezentáló irategyüttese.

30. Elnökségi Titkárság 1950–1969 41,12 ifm
31. Jogi- és Igazgatási Főosztály 1970–1986 55,80 ifm
35. Pénzügyi Főosztály 1950–1991 168,24 ifm
36. Állami költségvetés 1945–1983 0,72 ifm
40. Nemzetközi kapcsolatok 1950–1992 95.88 ifm
41. Nemzetközi szerződések 1955–1980 1,92 ifm
45. Személyzeti Osztály 1957–1992 50,88 ifm
50. Társadalomtudományi Főosztály 1970–1990 37,20 ifm
51. Természettudományi Főosztály 1970–1990 112,44 ifm
52. Természettudományi II. Főosztály 1970–1973 4,08 ifm
60. Jóléti Csoport 1950–1982 11,04 ifm
61. Tudósklub 1954–1985 11,52 ifm
62. Gépkocsi Csoport 1954 0,12 ifm

IV. fondcsoport: az MTA megszűnt egységei

Ide kerültek azoknak az intézményeknek az irategyüttesei, amelyek a leadás pillanatában már megszűnt egységek voltak, s amelyeket lezárt, alapszinten rendezett, selejtezett iratanyagként tudunk őrizni.

75. Visszaminősített iratok 1953–1982 9,00 ifm
76. Gazdasági Hivatal (1942) 1949–1970 16,66 ifm
77. Gazdasági Ellátási Főosztály 1976–1991 6,96 ifm
78. Kutatáspolitikai Főosztály 1981–1995 16,08 ifm
79. Interkozmosz Tanács (1969) 1981–1991 18.96 ifm
80. Jogsegélyszolgálat    

V. fondcsoport: az MTA testülete

Az Akadémia tudományos élete kezdetektől fogva a testületben – a tudományos osztályokon – valósul meg. A tudományos osztályok az Akadémiai alapítása óta működnek, csak a tudományterületek növekedésével egyre nagyobb számban, és egyre több funkcióval. Ennek megfelelően a nevük is többször változott az évek során. Az osztályok anyagában vannak az osztályokhoz tartozó bizottságok anyagai és az 1950-es, illetve az 1960-as évekből az intézeti anyagok is. Az Akadémia szervezeti felépítésének megismeréséhez jó segítséget nyújtanak az almanachok.

100. Tudományos Testületi Titkárság 1970–1990 17,16 ifm
101. I. Nyelv- és irodalomtudományok osztálya 1950–1985 31,16 ifm
102. II. Filozófiai- és történettudományok osztálya 1950–1993 48,36 ifm
103. III. Matematikai- és fizikai tudományok osztálya 1950–1989 36,80 ifm
104. IV. Agrártudományok osztálya 1954–1985 30.36 ifm
105. V. Orvostudományok osztálya 1950–1987 39,32 ifm
106. VI. Műszaki tudományok osztálya 1950–1990 41,16 ifm
107. VII. Kémiai tudományok osztálya 1950–1980 37,60 ifm
108. VIII. Biológiai tudományok osztálya 1951–1990 23,16 ifm
109. IX. Gazdasági- és jogtudományok osztálya 1959–1983 10,92 ifm
110. X. Földtudományok osztálya 1953–1988 20,40 ifm
130. Testületi vegyes 1970–1996 5,28 ifm
131. Elnöki Tanácsadó (Láng István)    
132. Határon Túli Magyarok Titkársága    

VI. fondcsoport: Akadémiai gyűlések, értekezletek

Az Akadémia életében fontos szerepe van a közgyűlésnek, az elnökségi üléseknek, a főtitkári értekezletnek stb. Ezekből külön sorozatokat alkottunk, melyeket ebbe a fondcsoportba helyeztük el.

150. Közgyűlés 1950–1996 5,52 ifm
151. Elnökségi ülések 1950–1992 10,20 ifm
152. Ankétok, kerekasztal-konferenciák 1973–1979 0,24 ifm
153. Együttes ülések, összes ülések 1960–1969 0,36 ifm
154. Főtitkári kollégium 1970–1977 2.40 ifm

VII. fondcsoport: Tudományos minősítés

1950 után az átszervezett Akadémia feladata lett a tudományos életben részt vevők értékelése és tudományos minősítése (a kandidátusi és az akadémiai doktori címek adományozása), illetve a tudományos életre való felkészítése (aspiráns, tudományos továbbképzési ösztöndíjas). Az ezzel foglalkozó hivatali szervek anyaga található ebben a fondcsoportban.

200. Tudományos Minősítő Bizottság 1952–1995 559,08 ifm
201. Doktori Tanács    
202. Bolyai Ösztöndíj    
203. Doktori Tanács vegyes    

VIII. fondcsoport: Akadémiai intézetek

1950 után az átszervezett Akadémia feladata lett a kutatóintézeti hálózat kiépítése és irányítása.
Sajnos, az elmúlt évtizedekben a levéltár vagy raktárhiánnyal vagy levéltároshiánnyal küzdött, így csak kevés intézettől sikerült begyűjteni az iratokat.

Az Akadémia centralizált felépítéséből következően azonban az intézetekre vonatkozó adatok közül sok megtalálható a hivatali (titkársági) anyagban (III. fondcsoport).

211. Állategészségügyi Kutatóintézet 1951–1978 3,48 ifm
212. Geokémiai Kutatólaboratórium 1951–1975 1,22 ifm
213. Dunántúli Tudományos Intézet 1943–1974 6,60 ifm
214. Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 1957–1975 5,40 ifm
215. MTA Könyvtára 1950–1997 54,72 ifm
216. Közgazdaságtudományi Kutatóintézet 1973–1992 8,40 ifm
217. Matematikai Kutatóintézet 1950–1978 29,04 ifm
218. Műszaki Fizikai Kutatóintézet (1930) 1953–1975 11,04 ifm
219. Nyelvtudományi Intézet 1949–1978 6,96 ifm
220. Régészeti Intézet 1958–1974 2,04 ifm
221. Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 1956–1986 13,56 ifm
222. Szervetlen Kémiai Kutatólaboratórium 1962–1980 2,04 ifm
223. Szociológiai Kutatóintézet 1963–1985 6,36 ifm
224. Történettudományi Intézet 1955–1956 0,12 ifm

IX. fondcsoport: Tudományos egyesületek, társaságok, bizottságok

1950 után az átszervezett Akadémia felügyelet alá került több tudományos társaság és egyesület. Ide helyeztük el a nem osztályfelügyelet alá tartozó bizottságokat, illetve azokat a bizottsági irategyütteseket, melyeket bár valamely osztályhoz tartoztak, külön kezeltek.

400. Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1950–1992 6,36 ifm
401. Magyar Közgazdasági Társaság 1961–1990 6,36 ifm
402. Magyar Parazitológiai Társaság 1963–1974 0,12 ifm
403. Magyar Pszichológiai Társaság 1963–1977 1,20 ifm
404. Századok 1962–1982 10,92 ifm
405. Magyar Tudomány Szerkesztőség    
406. Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia    
450. Könyv-és Folyóiratkiadó Bizottság 1950–1970 7,80 ifm
451. Elnökségi Közoktatási Bizottság 1973–1990 3,96 ifm
452. Mérés- és Műszerügyi Bizottság 1949–1951 0,32 ifm
453. Pszichológiai Bizottság 1960–1966 3,36 ifm

X. fondcsoport: Vállalatok, szolgáltató szervek

Ide tartoznak az akadémiai irányítás alatt álló vállalatok iratai.

500. Akadémiai Nyomda 1950–1977 5,64 ifm
501. Akadémiai Kiadó 1967–1983 12,36 ifm
502. Kutatási Ellátási Szolgálat 1963–1981 39,72 ifm
503. Akadémiai Bölcsőde 1955–1995 2,16 ifm

XI. fondcsoport: Tanszéki Kutatócsoportok

Ide tartoznak az akadémiai irányítás alatt levő egyetemi, tanszéki kutatóhelyek iratai.

600. Közép-Kelet-Európai Kutatócsoport    
601. MTA–BKE Gazdasági és Társadalomtörténeti Kutatócsoport    

XII. fondcsoport: Megszűnt szervek

Ide tartoznak az akadémiai irányítás alatt állt, megszűnt szervek iratai.

700. BATAVIA-COSY 1989–1992 9,60 ifm
701. COSY 1984–1990 13,08
702. Magyar Gazdaságkutató Intézet 1942–1952 71,37
703. Genetikai Intézet 1942–1970 9,96
704. Öregedési Világértekezlet 1982 1,20
705. Pedagógiai Kutatócsoport 1972–1982 6,72
706. Számítástechnikai Koordinációs Tanács 1983–1990 0,96
707. Tudományos Műszerfejlesztési és Kutatás
Automatizálási Koordinációs Bizottság
1979–1989 2,04
708. Találmányi Csoport 1960–1990 41,88
709. Tudományos Folyóiratkiadó Nemzeti Vállalat 1947–1950 2,72
710. Közgazdasági Dokumentációs Központ 1950–1955 4,05
711. KFKI Mérés- és Számítástechnikai Intézet    

XIII. fondcsoport: Személyi fondok

A tudóshagyatékok az elmúlt évtizedek gyakorlatának megfelelően a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményébe kerülnek, mivel a Levéltár elsősorban az illetékességi körébe tartozó iratokat gyűjti. Ennek ellenére ajándékozás és letét útján, vagy egy-egy intézet anyagával együtt elenyésző mennyiségben a Levéltárba is kerültek tudóshagyatékok (pl. Treitz Péter, Bardócz Árpád, Győrffy Barna iratai).

800. Bardócz Árpád 1948–1966 7,52 ifm
801. Győrffy Barna 1922–1970 2,04
802. Jánossy Lajos 1950–1978 1,56
803. Korach Mór 1953–1974 2,04
804. Szabó Pál Zoltán 1927–1965 4,32
805. Szádeczky-Kardoss Elemér 1949–1975 0,60
806. Treitz Péter 1892–1927 0,48
807. Györffy György 1960–2000 0,48
808. Pécsi Márton    

XIV. fondcsoport: Különgyűjtemények

901. Tudománypolitikai Bizottság 1969–1992 5,16 ifm
902. Útijelentések 1981–1991 12,84
903. OTKA    
904. Sasakawa Alapítvány    
905. Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatási Pályázatok    
906. Széchenyi Emlékév 1990–1992 0,48