Adatkezelési tájékoztató és szerzői jogi nyilatkozat

A személyes adatok védelméről

Az MTA Könyvtár és Információs Központ kiemelt jelentőséget tulajdonít a könyvtárhasználóktól, illetve a fent nevezett honlap látogatóitól származó személyes adatok védelmének; minden körülmény között biztosítani kívánja a könyvtárhasználók és a honlaplátogatók információs önrendelkezési jogát, és mindent megtesz a biztonságos internetezési lehetőségek megteremtéséért. E cél elérése érdekében az Adatkezelő a legmesszebb menőkig eleget tesz az Európai Parlament és a Tanács (2016. április 27.) 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban Rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.) szóló jogszabályok előírásainak.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, gondoskodik azok integritásáról és biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja a célok eléréséhez szükséges eljárási szabályokat.

Adatkezelési tájékoztató (pdf, 437 KB) »

A szerzői jogról

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára által működtetett és felügyelt elektronikus (képi, hang és szöveges) tartalmak, azok designja és grafikai elemei az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében jogi oltalom alatt állnak, azok személyes használatot meghaladó mértékű, bármely formában történő felhasználása kizárólag az MTA KIK és/vagy szerződéses partnerei előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ fent részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel jár. Az MTA KIK a tudomására jutott minden jogsértéssel szemben fellép.