Babus Antal

Könyvek

 • Tanulmányok Fülep Lajosról. Tatabánya, 2003. 329 p.
 • Árral szemben. Tanulmányok, esszék, kritikák. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2007. 298 p.
   Ismertetés:
   Vasy Géza: Hitelesen a huszadik századról. (Babus Antal: Árral szemben.) = Új Könyvpiac, 2008. március. 23. p.
   N. Pál József: Négy könyv önmagunkért – egy esztendőben. = Irodalmi Jelen, 2008. május. 79. sz. 23. p.
   Budai Attila: Szemben, de biztos ponton. Babus Antal: Árral szemben. = Új Forrás, 2008. 10. sz. 82–92. pp.
   Papp Endre: Isten, nemzet, filológia. (Babus Antal: Árral szemben.) = Kortárs, 2008. 12. sz. 109–113. pp.

 • Egy jobboldali úr a balodali zarándokok között. Magyary Zoltán szovjetunióbeli útja. Az iratokat gyűjtötte és válogatta, fordította, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Babus Antal. Argumentum Kiadó, Moszkvai Magyar Levéltári Intézet, Balassi Intézet, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. Orosz levéltári források magyarul. A Moszkvai Magyar Levéltári Intézet sorozata. 2. 2014. 244 p.


Tanulmányok, cikkek

 • Szergej Zaligin élményei. = Tiszatáj, 1984. 7. 69-72.
 • Mi a jó, és ki volt a gonosz? Tények és szenvedélyek "Az Arbat gyermekei" körül. = Napjaink, 1989. 4. 10–12.
 • Miért választotta Fülep Lajos a magyar falut a világvárosok helyett? = Kortárs, 1990. 2. 94–113.
 • Lenin - levéltitok. = Magyar Napló, 1990. VI. 21. 10.
 • Németh László nyolcadikos irodalmi dolgozatai. = Kortárs, 1995. 12. 4–11.
 • Dosztojevszkij szerepe Fülep Lajos világképének alakulásában. = Irodalomtörténet, 1999. 1. 30–47.
 • Fülep Lajos szócikk. In: Kortárs Magyar Művészeti Lexikon A-G. Enciklopédia Kiadó. Bp. 1999.
 • Illyés Gyula és Király István a Szovjetunióban. = Hitel, 1999. 2. 39–51.
 • Németh László és Fülep Lajos barátsága és elhidegülése. In: Szárszó Budapesten. Előadások Németh László életművéről 1999. szeptember 25-én. Püski - Szárszó Baráti Kör. Bp. 2000. 75–93.
 • "…ha tovább foglalkozunk a magyar írókkal, megbonthatjuk az összetartásukat." Jevgenyij Dolmatovszkij 1957-es magyarországi jelentései. = Hitel, 2000. 3. 78–99.
 • Németh László szovjetunióbeli utazása. = Kortárs, 2001. 5. 115–128.
 • Németh László ismeretlen ifjúkori verse. = Tiszatáj, 2001. 4. 91–97.
 • Egy hagyaték regénye. Lengyel József kéziratainak sorsa. In: Örökségünk, élő múltunk. Gyűjtemények a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. Bp. 2001. 376-389.
 • Meddig hallgatott Illyés Gyula 1956 után? = http://www.arssacra.hu (2002.)
 • Fülep Lajos az 1918-1919-es forradalmakban. = Új Forrás, 2002. 3. 30-51; 2002. 4. 40–66; 2002. 5. 53–76; 2002. 6. 27–46; 2002. 7. 62–82.
 • Fülep Lajos az 1918–1919-es forradalmakban. Részlet. In: Az elsodort író. In memoriam Szabó Dezső. Nap Kiadó. Bp. 2002. 100–107.
 • Illyés Gyula és Fülep Lajos az egyke ellen. = Studia Litteraria, Debrecen, 2002. Tomus XL. 26–34.
 • A mű védelme megkerült "függeléke" és egyéb, kiadatlan Németh László-levelek. = Új Forrás, 2003. 10. 32–41.
 • A hűséges krónikás. Fülep Lajos és Fodor András kapcsolata. In: Cselekvő irodalom. Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére. Bp., 2005. 298–306.
 • József Attila 1945 és 1962 közötti szovjetunióbeli recepciója. = Hitel, 2005. 6. 13–48.
 • Egy orosz milliomos szerzetes. Innokentyij Szibirjakov rendkívüli élete. = Vigilia, 2006. 10. 743–750.
 • О восприятии поэзии Аттилы Йожефа в СССР. In: ХХ век. Русская литература глазами венгров, венгерская литература глазами русских. Институт славяноведения РАН. Москва, 2007. pp. 248–282.
 • Babus Antal – Seres Attila: 1968 magyar irodalmi élete egy szovjet diplomata szemével. Magyar Napló, 3. 2007. pp. 52–68. Tanulmány és forrásközlés.
 • Egy orosz harmadikutas. (Vázlat Igor Safarevicsről és az ökológiai gondolkodásról.) In: Eff-i brevi manu. Ökotáj Könyvek. 2008. 105-112. pp.
 • Erdélyi írók a Szovjetunióban, szovjet írók Erdélyben. = Magyar Napló, 2008. július. 12–28. pp. (Társszerző: Seres Attila) Dokumentumközlés, fordítás, bevezető tanulmány, jegyzetek.
 • Ady Endre széttépett Bibliájának háttáblája. In: Biblia Sacra. A könyv, "mely örök életet ád". 2008. november 21.–2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár. Bp., 2008. 261. p.
 • Pilinszky János: Apokrif. In: Biblia Sacra. A könyv, "mely örök életet ád". 2008. november 21.–2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár. Bp., 2008. 266. p.
 • Проблемы зарубежных венгерских меньшинств в Румынии и Словакии в 1970–1980-е годы.
  Elektronikus publikáció


Fordítások

 • Safarevics, Igor: A szocializmus mint világtörténelmi jelenség. Kairosz Kiadó. Bp. 2002. Fordítás. 448 p.
 • Igor Safarevics: Mi a hazafiság? = Agria, 2008. nyár. II. évf. 2. szám. 44–47. pp.


Kritikák, esszék

 • Fodor András: Ezer este Fülep Lajossal. = Új Forrás, 1987. 2. 8–10.
 • Az embertől az emberiségig. Szergej Zaligin esszéi. = Napjaink, 1988. 6. 30.
 • Két könyv Pilinszkyről. Tüskés Tibor: Pilinszky János. Kuklay Antal: A kráter peremén. = Napjaink, 1988. 4. 31–32.
 • Oroszországban csak hinni lehet. Jegyzet egy antológiához. = Napjaink, 1989. 11. 30–31.
 • Lera anyó üdvözletét küldi. Borisz Vasziljev: Vam privet ot babi Leri. = Nagyvilág, 1990. 1. 149–150.
 • A csokoládé átváltozása. A. Taraszov-Rogyionov: Csokoládé. = Nagyvilág, 1990. 6. 936–938.
 • Bolond tanítja a bölcset. Maurice Lever: Korona és csörgősipka. = Nagyvilág, 1990. 7. 1090–1092.
 • Mészáros András: A marginalitás szelíd bája. Lendvai L. Ferenc: Egy magyar filozófus: Karácsony Sándor. = Kortárs, 1995. 3. 110–112.
 • Egy egész ország állapotáról árulkodik. Németh Ferenc: A Fülep család Becskereken. = Hitel, 1998. 3. 108–112.
 • Oldás és kötés. Lengyel József és Tóth Viktor magyarországi és oroszországi pályája. = Magyar Könyvszemle, 2000. 4. 236–237.
 • Túlélésünk záloga, avagy az együttéléstan (Lányi András: Együttéléstan). = Kortárs, 2000. 9. 121–122.
 • A harmadik, egyedül helyes út. (Salamon Konrád: A harmadik út küzdelme. Népi mozgalom, 1947–1987.) = Új Könyvpiac, 2003. január-február. 36–37.
 • "…a népi írók legjellemzőbb vonásaként a hűséget kell megemlíteni." Kovács Imre tanulmányai. = Új Könyvpiac, 2004. március. 36–38.
 • "Az előadóművész tükör…" (Bruno: Monsaingeon: Richter. Írások, beszélgetések.) = Új Könyvpiac, 2004. július–augusztus. 29.
 • A hétköznapok szentsége. (In memoriam Hamvas Béla. Visszaemlékezések Hamvas Bélára.) = Új Könyvpiac, 2004. szeptember. 28–29.
 • "Ott, hol a nap minden este leszentül". Cs. Varga István Rokonföldön című könyvéről. = Soproni Füzetek, 2004. Művészeti antológia. Szerkeszti: Sarkady Sándor. 233–235.
 • "A halál nem a legrosszabb az életben, hanem a megalkuvás." (Egy szabad ember. Írások Vekerdi Lászlóról.) = Új Könyvpiac, 2004. december. 7.
 • Magyarságban és művészetben nincs alku. Gondolatok a 2004. december 5-ei népszavazás után. = Hitel, 2005. március. 19–21.
 • "Jelentős alkotó csak nemzeti író lehet." (Tüskés Tibor: Két nemzedék.) = Új Forrás, 2005. 3. sz. (március) 63–70.
 • Egünkön a kínok ma is ragyognak. 100 éve született József Attila. = Új Könyvpiac, 2005. április. 5–6.
 • "Modora a lélek minőségének leplezését szolgálta." (Menedékház. Sárközi Márta emlékkönyv.) = Új Forrás, 2005. 9. sz. (november) 82–87.
 • Könyv és betyárbútor. (Várkonyi Nándor: Pergő évek). =Kortárs, 2006. 4. 90–95.
 • "…Csak Isten tudja, mi történik a lélekben." (Mészöly Miklós és Tüskés Tibor levelezése). = Új Forrás, 2006. 6. sz. (június). 86–92.
 • "Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk!" (Márkus Béla: Tények és képzetek.) = Új Horizont, 2006. 4. szám. 160–161.
 • Könyv és betyárbútor. Várkonyi Nándor: Pergő évek. = Kortárs, 2006. 4. szám. pp. 90–95. (Esszé-recenzió)
 • Könyv és betyárbútor. In: Az év esszéi 2007. Antológia. Magyar Napló, Bp., 2007. pp. 87–93.
 • Tubákos szelence és Diamant motorkerékpár. (Takáts Gyula: Öt esztendő Drangalagban.) Kortárs, 6. 2007. pp. 96–101.
 • "Mi itt künn csak félig élünk…" (Száműzve, de le nem győzve. Kéthly Anna emigrációs levelezése, 1957–1976.) Új Könyvpiac, 2007. június. p. 51.
 • Tubákos szelence és Diamant motorkerékpár. (Takáts Gyula világáról) In: Az év esszéi 2008. Antológia. Bp., 2008. 317–324. pp.
 • Tizenötmillió magyar irodalomtörténésze. (Görömbei András Sors és alkalom című könyvéről). = Tiszatáj, 2008. augusztus. 103–105. pp.


HonlapElőadások

 • Oszd meg és uralkodj! (Jevgenyij Dolmatovszkij 1957-es magyarországi jelentései) = Írószövetségek a demokráciáért és a nemzetközi függetlenségért. Nemzetközi tanácskozás. Budapest, 2006. október 5–6.
 • Király István és Sárospatak. = Konferencia Király István könyvtárának ünnepélyes átadása alkalmából. Sárospatak, 2006. május 20.
 • Németh László szovjetunióbeli utazása. = Németh László öröksége. Etikum és Minőség című emlékülés. Gyöngyös, 2006. április 19. Berze Nagy János Gimnázium.
 • Fülep Lajos pályája és irodalmi kapcsolatai.= 2006. március 21. ELTE Tanárképző Főiskolai Kar. Vendégelőadó.
 • Fülep Lajos pályája és irodalmi kapcsolatai. Budapest, ELTE Tanárképző Főiskola. 2007. május 8.
 • Innokentyij Szibirjakov rendkívüli élete. A Cum honore Cs. Varga István c. kötet bemutatója alkalmából. Magyarok Háza. 2007. május 21.
 • Árral szemben: előadás és könyvbemutató. 2008. február 21. Eger, Kálvin Ház.
 • Tamás Menyhért: Utazás Bekóciába, Bakonyi István: (H)arcok és művek, Ekler Andrea: A közöny az ördög karosszéke című könyveinek bemutatója. Magyar Írószövetség, 2008. május 28.
 • Hivatalosan felkért hozzászóló a 36. Tokaji Írótábor Irodalmi értékrendek, pályakezdés, érvényesülés kérdéskörében szervezett tanácskozásán. 2008. augusztus 14.
 • Fecske Csaba: Visszalopott idő, Fekete J. József: Perifériáról betekintő, Petrik Béla: A teljes kép felé című könyveinek bemutatója. Magyar Írószövetség, 2008. december 16.
 • Arany János, Az ember tragédiája javítója és méltatója. Előadás a A Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma „Óh, hol vagyok, hol vannak álmaim?” című Madách-emlékkiállítás 2. részének megnyitóján és a „...mennyi szellem, mennyi őserő.” Százötven éves Az ember tragédiája című honlap szlovákiai bemutatóján. 2014. március 26. Alsósztregova, Madách-kastély.
 • Ady Endre és az emlékezés fontossága. Előadás az Ady-emlékszoba avatásán. 2014. augusztus 23. Kalotaszentkirály.
 • Ünnepi beszéd az Ady Endre-emléktábla avatásán. 2014. augusztus 23. Kalotaszentkirály.
  Magyary Zoltán szovjetunióbeli útja. Előadás és könyvbemutató. Tata, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. 2014. október 15.
 • A magyar irodalom garabonciása. Bertha Zoltán köszöntése. Előadás az Arany János-díj átadása alkalmából. Magyar Írószövetség. 2014. október 23.
 • Írók az 1956-os forradalomban és a forradalom után. Előadás. Hódmezővásárhely, Emlékpont. 2014. október 27.
 • A Fülep–Fodor–Tüskés-háromszög. Előadás a Tüskés Tibor emlékkonferencián. Pécs, 2014. november 20.


Tv-szereplés

 • Radnóti Miklós élete és halála. XXI. század. RTL Klub, 2014. november 4.


Interjú

 • "Árral szemben". Babus Antal irodalomtörténésszel, az Akadémiai Könyvtár kézirattárosával legújabb kötetéről beszélget Pécsi Györgyi, József Attila-díjas kritikus. XV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. 2008. április 25.
 • Alkotókról, művekről, műhelyekről. Babus Antal irodalomtörténésszel, az Akadémiai Könyvtár kézirattárosával legújabb esszékötetéről beszélget a szerkesztő: Lázár Fruzsina. Katolikus Rádió, Műpártoló (2008. május 30.)
 • Orosz levéltárak – magyar szellemtörténet. Babus Antal kutatása. Kossuth Rádió MR1, Kultúrkör. 2008. április 4.
 • Interjú: Kossuth Rádió, 180 perc. Fülszöveg. 2014. szeptember 10. 7.54–8.00 Riporter: Antall István.


Visszhang