Kölcsönzés

A Könyvtár használatához érvényes olvasójegy szükséges.

A kölcsönző olvasójegy éves díja 4500 Ft. Ha az olvasónál az olvasójegy érvényességének lejárta után is van kölcsönzött könyv, olvasójegyét csak az eredeti lejárati dátumtól számított egy évre hosszabbítjuk meg.

A kölcsönzés időtartama egy hónap, amely legfeljebb egy évig hosszabbítható meg, amennyiben a kölcsönzött kötetet más nem kéri. A kölcsönzési idő lejártáig a kötetet vissza kell szolgáltatni vagy kérhető a kölcsönzési határidő meghosszabbítása. Ha az olvasó a kölcsönzési idő lejárta után is igényt tart a kölcsönzött könyvre, azt annak bemutatása után újra kikölcsönözheti. Késedelem esetén a könyvtár a kölcsönvevőt felszólítja a kölcsönzött könyv visszaszolgáltatására. Amennyiben a felszólítás eredménytelen, a tartozás rendezéséig további könyvek nem kölcsönözhetők.

Kölcsönzésre jogosultak

 • az MTA rendes és levelező tagjai, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjai;
 • az akadémiai tudományos fokozattal rendelkezők (az MTA doktora cím vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat, tudomány kandidátusa);
 • az MTA irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél tudományos kutatóként foglalkoztatott munkatársak;
 • az egyetemek határozott vagy határozatlan időre kinevezett oktatói;
 • a tudományegyetemek bölcsészet- és természettudományi karán PhD fokozatot nyert kutatók;
 • a magyarországi egyetemek doktori iskoláin posztgraduális (PhD) képzésre beiratkozott hallgatók;
 • a Könyvtár és az MTA Titkársága kutatómunkát végző vagy tanulmányaikat folytató munkatársai.

A kölcsönözhető művek száma

 • az MTA rendes és levelező tagjainak, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjainak 10 kötet;
 • az akadémiai tudományos fokozattal rendelkezőknek 10 kötet;
 • az MTA irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél tudományos kutatóként foglalkoztatott munkatársaknak 10 kötet;
 • az egyetemek határozott vagy határozatlan időre kinevezett oktatóinak 5 kötet;
 • a tudományegyetemek bölcsészet- és természettudományi karán PhD fokozatot nyert kutatóknak 5 kötet;
 • a magyarországi egyetemek doktori iskoláin posztgraduális (PhD) képzésre beiratkozott hallgatóknak 5 kötet, legfeljebb 3 hónap időtartamra;
 • a Könyvtár és az MTA Titkársága kutatómunkát végző munkatársainak 10 kötet, tanulmányaikat folytató munkatársainak 3 kötet.

Keleti Gyűjtemény

 • A Keleti Gyűjtemény az Akadémia palotájának földszintjén található. Olvasótermében nyolc olvasó kutathat egyszerre. Kizárólag a tudományos fokozattal rendelkező orientalisták, az orientalisztika szakos PhD-hallgatók, valamint az MTA munkatársai kölcsönözhetnek egyes, korlátozás alá nem eső könyveket. A kölcsönözhető könyvek száma nem haladhatja meg az 5 darabot. A kéziratok és a muzeális értékű régi könyvek csak digitális formában használhatók, indokolt esetben, osztályvezetői engedéllyel lehet az eredeti dokumentumot tanulmányozni. Fénymásolatot és digitális másolatot a könyvtári szabályzatban részletezett feltételek szerint lehet rendelni, ha az állományvédelemi szempontok azt megengedik.