Kutatási engedély, látogatói jegy

A levéltári törvényben előírt módon az Akadémiai Levéltár anyagában levő, és kutatási korlátozás alá nem eső anyagban, kérelemre bármely természetes személy ingyenesen kutathat, és a kutatásra kiadott levéltári anyagról saját költségén másolatot készíttethet (LXVI/1995. tv. IV. fej. 22. §.; 10/2002. EMMI rend. 44. §).

A kutatási engedély (látogatói jegy) megszerzéséhez a kutatónak ki kell töltenie a kutatási kérelem űrlapot (ezt az Akadémiai Levéltárban kapja meg), és a kitöltött űrlapot a Levéltár vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelemben pontosan meg kell jelölni a kutatás célját, tárgyát és időhatárát. A mennyiben korlátozás alá eső levéltári anyagban óhajt valaki kutatást végezni, mellékelni kell egy tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó szerv támogató állásfoglalását. A kutatási kérelemhez csatolt nyilatkozatban a kutató írásban vállalja, hogy a megismert és kigyűjtött adatokat az Adatvédelmi törvény 32. §-ban meghatározott módon kezeli és használja fel és a számára kiadott levéltári anyag rendjét és fizikai állapotát megőrzi. Ugyanebben a nyilatkozatban azt is tudomásul veszi, hogy amennyiben nem tartja be az Akadémiai Levéltár kutatási szabályzatát, vagy az anyagot megrongálja, vagy eltulajdonítja, kutatási engedélyét visszavonják.