Az Akadémiai Levéltár használata (kutatótermi szabályzat)

A látogatói jeggyel (kutatási engedéllyel) rendelkező kutató az általa kutatni kívánt levéltári anyagot a kutatótermi felügyelőtől kapott űrlapok (kérőlap, kísérőlap és őrjegy) kitöltésével és benyújtásával igényelheti. A levéltár az egyszerre benyújtható kérőlapok számát négyben, az egy kérőlapra kiadható levéltári anyag mennyiségét 1 dobozban, illetve 10 jelzetben maximálja. A levéltári anyag külső raktárakban van elhelyezve, ezért a kutatásra kért iratokat csak a kiírásukat követő második napra tudjuk biztosítani.

A levéltári anyag kutatásának átmeneti korlátozását okozhatja, ha az anyag rendezés, mikrofilmezés vagy restaurálás alatt van. A levéltár megtagadhatja a másolat készítését, ha a reprodukciós eljárás vagy annak gyakorisága veszélyezteti a levéltári anyag fizikai állapotát (EMMI rend. 44. §).

A dokumentumok átvételét a kutató minden kutatási alkalommal aláírásával köteles igazolni a kísérőlapon és a kutatónaplóban, a kutatás befejezésekor pedig a levéltár munkatársa igazolja aláírásával, hogy a kiadott anyagot hiánytalanul és megfelelő rendben visszavette.

A kutatásra átvett iratanyagban a kutatónak vigyáznia kell a levéltári rend fenntartására, az iratok sorrendjének és fizikai épségének a megőrzésére, és mindig szem előtt kell tartania, hogy anyagot nem lehet kiemelni a helyéről (erre különösen ügyelnie kell fénymásolat kérésekor).

A levéltári kutatóterem nyitvatartási ideje »