A Keleti Gyűjtemény perzsa kéziratai

A 153 kötetből álló perzsa kéziratgyűjtemény a perzsa kultúra vonzáskörének négy különböző területéről származik: Indiából, Iránból, az Oszmán Birodalom területéről (illetve a pre-Oszmán-kori Anatóliából), valamint Közép-Ázsiából.

Az Indiából származó kötetek többségét Kégl Sándor (1862–1920), a magyarországi iranisztikai tanulmányok tulajdonképpeni alapítója vásárolta. Kégl fő érdeklődési területe a perzsa irodalom volt, így gyűjteménye gerincét is irodalmi művek alkották. Legrégebbi kötete egyben a Keleti Gyűjtemény legkorábbi perzsa kézirata is. Ez a mű Naṣr-Allāh Munšī, Kalīla u Dimna változata, amelynek másolása 719. šavvāl 13-án (1319. november 26.) fejeződött be.

Perzsa O. 057

A perzsa irodalom klasszikusainak (Niẓāmī, Ḫāqānī, Sa`dī, Anvarī, Amīr Ḫusrav, Ḥāfiẓ, Jāmī, stb.) szerzeményein kívül, Kégl gyűjtése kevésbé ismert, vagy ismeretlen szerzők alkotásaira is kiterjedt, sőt más témákhoz kapcsolódó kötetekkel is gazdagította gyűjteményét.

Utóbbiak közül megemlíthetjük a Bhagavadgītā 18. század végéről származó perzsa fordítását, melyet egy kásmírí szerző, Ḫušdil készített.

Perzsa O. 075
Iránban másolt kéziratok csak kis számban találhatóak a gyűjteményben.

Közülük kiemelkedik Maḥmūd Mīrzā Qājār’s Majma`-i Maḥmūd (Perzsa F. 014) című művének egyedi kópiája, amelyet Vámbéry Ármin (1832–1913) Wagner Károly (megh. 1902) tábornoktól kapott ajándékba.

Ide tartozik Ahlī Shīrāzī gyűjteményes műveinek (Kulliyāt) finom kivitelezésű példánya is, amelyet feltehetőleg Sírázban másoltak egy gazdag megrendelő számára.

Perzsa F. 07
Perzsa F. 07

Az oszmán-kori, illetve a pre-oszmán-kori Anatóliából származó kéziratok legkorábbi képviselője Sulṭān Valad Rabābnāma (Perzsa Qu. 08) című műve, amelynek ez a példánya 743. šavvāl (1343. március) hónapban készült el.

Meg kell említeni Jāmī (817-898/1414-1492) verseskötetét (Dīvān) is, amelyet húsz évvel a szerző halála előtt másoltak.

Ugyanebbe a csoportba tartozik számos olyan mű, amelyet oszmán szerzők írtak perzsa nyelven.

Perzsa O. 049

Muḥammad ibn `Alī ibn Mālik ibn Abī Naṣr al-Ḥaqā'iq (6/12. sz. közepe) Zīj-i Yamīnī című, ritka asztrológiai értekezését feltehetően szintén valahol az oszmán birodalomban másolták 919/1513-ban.

Perzsa O. 010

A Közép-Ázsiában másolt kéziratok többsége a földbirtokos, dinnyetermesztő Ónody Bertalan (megh. 1892), illetve Vámbéry Ármin révén került a gyűjteménybe.

Mindketten az 1860–70-es években utaztak a térségbe. Többek között Ónody ajándékozta az Akadémia könyvtárának Qā’inī Haravī (fl. 1163-1184/1750-1770) `Amal-i ṣāliḥ című orvosi értekezését (Perzsa F. 013), illetve a nagy perzsa eposz, a Šāhnāma 903/1497 előtt másolt és gazdagon, 16 festménnyel illusztrált példányát (Perzsa F. 12).

Vámbéry közép-ázsiai kéziratai rendszerint a térség történetével és irodalmával foglalkoznak, mint pl. Šaraf al-Dīn A`lam ibn Nūr al-Dīn (11–12/17–18. sz.) Tārīḫ-i Sayyid Raqīm című műve 1172/1758-ből (Perzsa O. 017), vagy Muḥammad Ṣādiq Munšī Jāndārī (12/18. sz. vége) Daḫma-i šāhān (Perzsa O. 047) című értekezése.

Perzsa F. 12
A perzsa kéziratok on-line katalogizálását a The Islamic Manuscript Association támogatása tette lehetővé.

A rekordokat két iranista, Dr. Péri Benedek és Dr. Sárközy Miklós autopszia után készítették, figyelembe véve egy iráni könyvtáros szakember, Mojdeh Muhammadi (Special Library of the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran) elsődleges, perzsa nyelvű leírását.

A perzsa kéziratok kurátora, Dr. Kovács Nándor Erik végezte az off-line rekordok beillesztését az on-line rendszerbe, kiválasztotta és feltöltötte a hozzájuk tartozó digitális képeket, és meta-adatokkal látta el a Könyvtár repozitóriumába került digitális felvételeket.

A leírások angol nyelvűek, az incipit, explicit és a kolofón azonban perzsa nyelven került a rekordokba (arab írással). A Könyvtárban használt átírás mellett a nevek és címek arab írással és LoC átírással is szerepelnek a rekordokban, illetve ily módon kereshetők is. A kéziratok leírása részletes kodikológiai, illetve a kéziratok történetére vonatkozó információkat is tartalmaz.The views, opinions, findings and conclusions of the authors expressed herein are those of the authors and do not state or reflect the views or policies of The Islamic Manuscript Association Ltd. ("The Association"), or its members and employees. The Association disclaims any liability or responsibility arising from or in connection with errors, omissions as well as for the accuracy, legality, reliability of any information contained herein.