A Stein-gyűjtemény

Stein Aurél
Stein Aurél (1862–1943), Belső-Ázsia világhírű kutatója 1925-ben küldte el magánkönyvtára egy részét, 1 112 kötetet az Akadémiának.

Adományozó levelében Stein, aki élete nagy részét szülőhazájától távol töltötte, a következőket írja: "Ifjúságom sok kedves emléke fűz engem az Akadémia szép könyvtárához. Ama néhány éven át, melyet mint gimnazista szülővárosomban töltöttem, sokat jártam olvasótermébe. Ott töltöttem a szülői házon kívül legkellemesebb óráimat: ott kezdtem meg orientalista tanulmányaimat, fáradoztam a szanszkrit nyelvvel ..." Műveit, azok megjelenését követően rögtön meg is küldte az Akadémia könyvtárának.

A magát egész életében magyarnak valló Sir Aurél Stein könyvtárának többi része végrendelete értelmében került a Könyvtárba, halála után tizennégy évvel. Az Angliából és Indiából érkezett Stein-hagyaték mintegy 2 300 könyvet és különlenyomatot, 180 kötetnyi folyóiratot, több mint 8 ezer saját fotóját (egy részük 31 fényképalbumba rendezve), a hozzá írott mintegy 1 500 levelet, egyes műveinek kéziratait, térképeit stb. tartalmazza.

A Sand-Buried Ruins of Khotan kézirata
(Cat. Stein LHAS 25)
A Stein-könyvtár máig a Keleti Gyűjtemény Belső-Ázsiára vonatkozó anyagának a magva, mely nagybecsű művekkel gazdagította az iranisztika és az indológia tárgykörét is.

Halála ötvenedik évfordulója alkalmából tiszteletadásként a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára a Budapest Oriental Reprints című sorozatában jelentette meg Stein Aurél utolsó nagylélegzetű munkáját, az Old Routes of Western Iran című kötetet. A gyűjtemény katalógusa két kötetben 2002-ben és 2007-ben jelent meg. A hagyatékból rendezett kiállítások digitális változatban megtekinthetőek: http://dunhuang.mtak.hu és http://stein.mtak.hu