Információszolgáltatás

A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményének feldolgozott állományából katalógusaink és állomány-nyilvántartási segédleteink alapján személyesen, telefonon, levélben és e-mailben is adunk információt, a külön kutatómunkát igénylő tájékoztatás azonban nem feladatunk.