Katalógusok

Az MTA Könyvtárának online katalógusa (ALEPH)

Az online katalógus szinte teljes egészében tartalmazza a könyvtárban állományba vett dokumentumok (könyvek, sorozatok, Lieferungok, folyóiratok, térképek, hanganyagok, CD- és DVD-ROMok, kéziratok, mikrofilmek stb.) bibliográfiai leírását, kiegészítve az ETO szakjelzeteivel és tárgyszavakkal. Az ALEPH albázisai:


A dokumentumok visszakereshetők

 • böngészéssel, azaz betűrendes listák megjelenítésével; választható mezők: cím, személy, tárgyszó, tárgyi melléktétel (pl. Budapest, Országos Levéltár, Roland-ének), tárgyszó-személy ("róla szóló irodalom"), ETO-jelzet, sorozati cím, kiadó stb.,
 • kereséssel, azaz megadott paraméterek szerinti találati halmazok megjelenítésével; választható mezők: "bármelyik mező", "cím, sorozat, konferencia", "szerző, testület, konferencia", "tárgyi mezők", ETO-jelzet, nyelv, megjelenés éve stb.

Az olvasószolgálati pultnál megtalálható az ETO nyomtatott kiadása és a tárgyszavakat tartalmazó tezaurusz. Használatukhoz kérje a könyvtárosok segítségét!


Könyvek betűrendes katalógusa

Tartalmazza az 1950-től 2001-ig beszerzett, illetve az 1950 előtti gyűjteményből rekatalogizált könyvek adatait. Két részből áll: az 1985-ig és az 1986-tól feldolgozott könyvek leírásából. A 2001-ben lezárt betűrendes cédulakatalógust a régi szakrendben raktározott, eddig nem rekatalogizált könyvek kötet alakú, tékákban tárolt betűrendes régi katalógusa egészíti ki.

Sorozati katalógus

A sorozatok címeinek betűrendjében tájékoztat arról, hogy az egyes sorozatokból mely könyvek találhatók meg az állományban. 1985-ig külön katalógusként épült, 1986-tól a betűrendes katalógus részét képezi. 2001-ben lezárva.

Időszaki kiadványok katalógusa

A címek alfabetikus rendjében tartalmazza a periodikaállományt, beleértve az évkönyveket, illetve a monografikus jellegű, ún. részcímes periodikákat is, a kezdetektől 2007-ig. A 2008-as tárgyévű periodikák már az ALEPH-ben keresendők.

A Keleti Gyűjtemény katalógusai

A törzsgyűjtemény katalógusai a könyvtár teljes állományát, tehát a Keleti Gyűjtemény anyagát is tartalmazzák. A nem keleti nyelveken írt, de orientalisztikával foglalkozó művek (pl. Biblia, vallástörténet, filozófia stb.) gyakran a törzsgyűjteménybe kerültek, s ezek egy része még nem szerepel az online katalógusban, de megtalálható a törzsgyűjtemény cédulakatalógusában.

A Keleti Gyűjtemény állományába 1986 előtt bekerült, de az online katalógusban még nem szereplő könyvek megtalálhatók a Gyűjtemény cédulakatalógusában.

A hebraisztikai, judaisztikai és arabisztikai anyagot tartalmazó Scheiber-gyűjtemény az online katalógus mellett nyomtatott formában a kézikönyvek között is megtalálható (H 50).

A Kaufmann-gyűjtemény nyomtatott könyveinek leírását a Weisz Miksa által összeállított katalógus tartalmazza.

Folyóirataink cédulakatalógusban, illetve online is kereshetők.

Fontos

A keleti nevek átírása az idők folyamán többször változott. Ezek egységesítése folyamatosan zajlik, jelenleg azonban még célszerű az összes lehetséges átírás szerint keresni. Számítógépes keresésnél mellékjelek nélkül kell a szavakat beírni.

Kéziratainkról és különgyűjteményként őrzött anyagunkról az alábbi katalógusok állnak rendelkezésre:

Nyomtatott katalógusok:

 • Néhai Dr. Kaufmann Dávid tanár könyvtárának héber kéziratai és könyvei. Összeállítja és ismerteti Weisz Miksa. Budapest, 1906.
 • Geniza-Fragmente der Bibliothek David Kaufmann s.A. im Besitze der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Hrsg. von Max Weisz. Budapest, 1924.
 • The Persian Manuscripts of the Vámbéry-Bequest. By Eve Apor. Budapest, 1971. 19 p., 1 t.
 • A Scheiber-könyvtár katalógusa / Catalogue of the Scheiber Library. Összeállította / compiled by Kárteszi Á. Kordován V., Ormos I. Budapest 1992, 450 p.
 • The Mongol and Manchu Manuscripts and Blockprints in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Descr. by György Kara. Budapest, 2000. x, 602 p., [12] t.
 • Catalogue of the Collections of Sir Aurel Stein in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Comp. by John Falconer, Ágnes Kárteszi, Ágnes Kelecsényi, Lilla Russell-Smith. Ed. by Éva Apor and Helen Wang. Budapest, 2002. 350 p., ill.
 • Supplement to the Catalogue of the Collections of Sir Aurel Stein in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Comp. by John Falconer, Ágnes Kárteszi, Ágnes Kelecsényi, Lilla Russell-Smith. Ed. by Éva Apor and Helen Wang. Budapest, 2007. 191 p., ill.
 • Catalogue of the Turkish Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Comp. by Ismail Parlatir, György Hazai and Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, 2007. 664 p., 27 pl.
 • A Catalogue of the Tibetan Manuscripts and Block Prints in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Comp. by Gergely Orosz. Budapest, 2008–2009. Vol. 1. xv, 752 p., Vol. 2. 891 p., Vol. 3. Indices, viii, 303 p., 14 pl., CD-ROM.
 • Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. By Kinga Dévényi with Munif Abdul-Fattah and Katalin Fiedler. Budapest–Leiden, 2015. Budapest–Leiden, 2015. xviii, 554 p., ill.
 • Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. By Benedek Péri with Mojdeh Mohammadi and Miklós Sárközy. Budapest–Leiden, 2018. xiv, 390 p., ill.

Online katalógusok:

Az ALEPH Keleti Gyűjtemény kéziratai albázisában az alábbi gyűjteményi egységek dokumentumai kereshetők:


A Kaufmann-gyűjtemény genizáit a kutatók a Friedberg Genizah Project honlapján tanulmányozhatják; az adatbázis használatához ingyenes regisztráció szükséges.

A Stein-gyűjtemény fotóinak jelentős része elérhető az International Dunhuang Project (British Library) honlapján.

A perzsa kéziratgyűjtemény Sáhnáme-illusztrációi megtalálhatók a Cambridge Shahnama Project honlapján.

A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye katalógusai

Kéziratok és autográfok:

Az 1954 előtt feldolgozott állomány szakrend szerinti helyrajzi, illetve két betűrendes (dobozos) cédulakatalógusban található; külön a kötetes vagy analecta jellegű anyag és külön a levelezés.

Az 1954 után feldolgozott kéziratok "Ms" és numerus currens jelzetet kaptak; egyetlen betűrendes szerzői katalógusuk van fiókos katalógusszekrényekben. Az 1954 előtti és utáni anyagról elektronikus katalóguscédulák is rendelkezésre állnak az Aleph Kéziratok, hagyatékok (MSS) albázisában.

Az újabban ide került hagyatékokat már csak az elektronikus adatbázisban tartjuk nyilván. Ez az állomány is a Kéziratok, hagyatékok (MSS) albázisban érhető el.

Néhány jelentősebb gyűjteményrészről, illetve hagyatékról nyomtatott katalógusok is készültek.
A nálunk őrzött gyászjelentésekről külön betűrendes cédulakatalógus áll az olvasók rendelkezésére.

Régi Akadémiai Levéltár (RAL):

Anyaga 1890-ig cédulakatalógus, utána kötetes mutatók és egyéb segédletek igénybevételével kutatható.

Kandidátusi és doktori értekezések:

A disszertációk a kutatóterem szerzői betűrendes cédulakatalógusában, három nyomtatott katalógusban (1950–1974, 1975–1979, 1980–1984), és az ALEPH MTA kandidátusi és doktori disszertációk (1953–) elnevezésű naprakész albázisában kereshetők.

Régi és ritka könyvek:

Az online katalógus tartalmazza minden régi és ritka könyvünk leírását. E leírások a Régi könyvek - Ritka könyvek (RBK) albázist választva érhetők el.

A Könyvtár ősnyomtatványainak rövid leírását a Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur két kötete (ed. Géza Sajó et Erzsébet Soltész. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970) közli. A CIH megjelenése óta beszerzett ősnyomtatványok listáját lásd itt (pdf, 165 KB).

Az ősnyomtatványok modern katalógusa, az egyes példányok részletes leírásával (korábbi tulajdonosok, bejegyzések, belső díszítés, kötés, hiányok stb.) – Rozsondai Marianne és Rozsondai Béla munkája – az ALEPH Ősnyomtatványok (INC) albázisában érhető el. 2013-ban megjelent a katalógus angol nyelvű változata (Catalogue of the Incunables in the Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest: Argumentum, 2013). A 16. századi könyvek elektronikus feldolgozása folyamatban van.