Repozitórium

A tudományos folyóiratokban közölt tanulmányok elérésének költségei jelentős mértékben akadályozzák a kutatást. A tudományos információk olcsó megosztását az internet tette lehetővé. Az 1990-es évek elején a Los Alamos Nemzeti Laboratóriumban állították fel a jelenleg a Cornell Egyetem Könyvtára által üzemeltetett arXiv.org elektronikus különlenyomat-lerakatot. Ebből nőtt ki a Nyílt Archívumok Kezdeményezés (Open Archives Initiative). Kidolgozták az OAI-PMH protokollt (Protocol for Metadata Harvesting), amelynek segítségével az információs aggregátorok begyűjthetik az elosztott repozitóriumokból a tanulmányok metaadatait. 2001-ben a Budapesti Nyílt Hozzáférési Kezdeményezés (Budapest Open Access Initiative) keretében fektették le a tudományos eredmények hozzáférésének kívánalmait. A Budapesten elkezdődött folyamat következő állomása a Berlini Deklaráció kiadása volt.

A Berlini Deklarációt aláíró Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok az újonnan induló pályázatok esetében kötelezővé tette a tudományos eredmények open access közreadását. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ az OTKA felkérésére állított fel repozitóriumot az OTKA-támogatással készült hazai szakcikkek és kutatási jelentések tárolására. A kutatók szabadon választhatják meg, hogyan teszik elérhetővé munkájukat: szabad hozzáférést biztosító folyóiratokban vagy a REAL-ban, de választhatnak tudományági vagy intézményi repozitóriumot is.

2012-ben a Magyar Tudományos Akadémia elnöke rendelkezett az akadémiai támogatással született tudományos művek open access elérhetővé tételéről és a nyílt elérésű szöveg helyének a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) történő feltüntetéséről.

Az MTA Könyvtár és Információs Központ Repozitóriuma (REpository of the Academy's Library) az OAI specifikációinak megfelelő EPrintsre, a Southamptoni Egyetem szabad szoftverére épül. A REAL-ban saját webes felületen lehet keresni, de a benne elhelyezett tanulmányok az OAI-PMH protokoll segítségével további hazai, európai vagy globális szakmai keresőrendszereken, továbbá az MTMT-n keresztül is elérhetők.

REAL

Az MTA és/vagy az OTKA és/vagy az NKFIH által támogatott kutatási programok publikációi és jelentései.

REAL-D

Az MTA doktorainak (DSc) és kandidátusainak (CSc) értekezései.

REAL-EOD

Szerzői jogi korlátozások alól felszabadult könyvek digitális gyűjteménye.

REAL-I

Az MTA Könyvtár és Információs Központban őrzött képdokumentumok gyűjteménye.

REAL-J

Digitalizált és digitálisan készült folyóiratok és periodikák gyűjteménye. Évfolyamonként/kötetenként vagy évfolyamonként/füzetenként tárolja a tudományos folyóiratokat.

REAL-MS

A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, illetve a Keleti Gyűjtemény teljes szövegű kéziratai.

REAL-PHD

PhD-disszertációk gyűjteménye.

REAL-R

A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, illetve a Keleti Gyűjtemény teljes szövegű könyvei.

Repozitóriumi közös kereső »