PUBLICATIONS

Except for some early volumes which are now out of print, most titles are available for purchase at the Serials Reading Room. For detailed information please call (+36-1) 411-6363 or send an e-mail to folyoirat [at] konyvtar . mta . hu.


 • PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE

 1. Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexe 1840–1970. S–Z. Repertórium 1840–1970. Szerk. Darabos Pál és Domsa Károlyné. A repertóriumot összeáll. Pétervári Lászlóné és Sz. Garai Judit. Budapest, 1975. 847–1242. p. (1.575 Ft)
 2. Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexe 1840–1970. M–R. Szerk. Darabos Pál és Domsa Károlyné. Budapest, 1975. 475–846. p. (1.575 Ft)
 3. Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexe 1840–1970. A–L. Szerk. Darabos Pál és Domsa Károlyné. Budapest, 1975. 473 p. (1. 575 Ft)
 4. Bendefy László: Mikoviny Sámuel megyei térképei, különös tekintettel az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának Mikoviny-térképeire. 2. köt. Budapest, 1976. 24 t. [térképek]. (out of print)
 5. Bendefy László: Mikoviny Sámuel megyei térképei, különös tekintettel az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának Mikoviny-térképeire. 1. köt. Budapest, 1976. 360 p. (out of print)
 6. Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia állandó bizottságai 1854–1949. Budapest, 1974. 430 p. (1.890 Ft)
 7. Szentgyörgyi Mária: Célkitűzések és reformtörekvések a Magyar Tudományos Akadémián 1831–1945. Budapest, 1973. 170 p. (1.575 Ft)
 8. Botka Ferenc: Magyar szocialista irodalom oroszul 1921–1945. Bibliográfia / Vengerszkaja szocialiszticseszkaja literatura na ruszszkom jazüke 1921–1945 gg. Bibliograficseszkij obzor. Budapest, 1972. xiii, 127 p., 9 t. (out of print)
 9. Vitályos László–Orosz László: Ady-bibliográfia 1896–1970. Ady Endre önállóan megjelent művei és az Ady-irodalom. Budapest, 1972. xxv, 425 p. (out of print)
 10. Moravek Endre: Index acronymorum selectorum. Pars 5. Instituta ad artes litteraturamque spectantia cum siglis periodicorum additis. Budapest, 1972. xix, 477 p. (out of print)
 11. Bükyné Horváth Mária: Az Akadémiai Könyvtár periodikumai a tudományos kutatás szolgálatában. Budapest, 1971. 232 p., 2 t. (out of print)
 12. Moravek Endre: Index acronymorum selectorum. Pars 8. Instituta sanitatis publicae. Instituta caritatis. Instituta varii generis. Budapest, 1971. xxi, 559 p. (out of print)
 13. Gergely Pál: A Magyar Tudományos Akadémiára hagyott Vigyázó-vagyon sorsa. Budapest, 1971. 97 p., 8 t. (840 Ft)
 14. Apor, Eve: The Persian Manuscripts of the Vámbéry-Bequest. Budapest, 1971. 19 p., 1 t. (840 Ft)
 15. H. Boros Vilma: Stein Aurél ifjúsága: Hirschler Ignác és Stein Ernő levelezése Stein Aurélról 1866–1891. Budapest, 1971. 148 p. (1.575 Ft)
 16. Molnár Imre: Peremlyukkártyás dokumentációs rendszerek létesítése kutatóintézeti könyvtárban. Budapest, 1970. 134 p. (out of print)
 17. Sz. Garai Judit–Újhelyi Gabriella: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára orosz és szovjet cserekapcsolatainak vázlatos története / Ocserki isztorii knigoobmena Biblioteki Vengerszkoj Akademii Nauk sz ruszszkimi szovetszkimi bibliotekami. Budapest, 1970. 46 p. (out of print)
 18. Szelei László: A Magyar Tudományos Akadémia Levéltára az Akadémiai Könyvtárban. Budapest, 1970. 60 p. (out of print)
 19. Moravek Endre: Index acronymorum selectorum. Pars 6. Instituta oeconomica. Budapest, 1968. xix, 556 p. (out of print)
 20. Bükyné Horváth Mária: Az Akadémiai Könyvtár kurrens külföldi periodikumai. Budapest, 1968. 50 p. (out of print)
 21. György József: Az Akadémia Könyvtára egykori Goethe-szobája és nevesebb magyar látogatói. Budapest, 1968. 25 p. (840 Ft)
 22. H. Boros Vilma: Széchenyi István hátrahagyott iratainak története. Budapest, 1967. 57 p., 5 t. (1.050 Ft)
 23. Csapodi Csaba: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának ősnyomtatvány-gyűjteménye. Budapest, 1967. 34 p. (525 Ft)
 24. Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának működése (1854–1949). Budapest, 1966. 61 p., 3 t. (525 Ft)
 25. Simon Mária Anna: A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti könyvtári hálózata. Budapest, 1966. 52 p. (out of print)
 26. Rózsa, George: Some Considerations of the Role of Scientific Libraries in the Age of Scientific and Technical Revolution: An Essay and Approach to the Problem. Budapest, 1970. 25 p. (out of print)
 27. Moravek Endre: Index acronymorum selectorum. Pars 4. Religio. Budapest, 1966. xviii, 211 p. (105 Ft)
 28. Sáfrán, Györgyi: Lettres de Romain Rolland à Marianne Czeke dans la Bibliothèque de l'Académie des Sciences de Hongrie. Budapest, 1966. 195 p., 4 t. (1.050 Ft)
 29. Moravek Endre: Index acronymorum selectorum. Pars 7. Instituta communicationis. Budapest, 1966. xxii, 355 p. (420 Ft)
 30. Moravek Endre: Index acronymorum selectorum. Pars 1. Instituta rerum publicarum. Budapest, 1965. 621 p. (840 Ft)
 31. Fráter Jánosné: Részletek az Akadémiai Könyvtár történetéből (1865–1875). Budapest, 1965. 59 p., 7 t. (out of print)
 32. Csapodi, Csaba: Conservation of the Manuscript and Old Book Collections at the Library of the Hungarian Academy of Sciences: Methods and Results (1949–1964). Budapest, 1965. 48 p., 16 t. (out of print)
 33. Büky Béla: A tudományos tájékoztatás egyik feladatköre: Témamegoszlási statisztikák készítése és alkalmazása. Budapest, 1964. 16 p. (out of print)
 34. Rózsa György: Hagyomány és korszerűség: az Akadémiai Könyvtár távlati fejlesztéséről. Budapest, 1964. 13 p. (out of print)
 35. Csapodi Csaba: Beatrix királyné könyvtára. Budapest, 1964. 26 p. (out of print)
 36. Rózsa György: Részvételünk és lehetőségek a nemzetközi társadalomtudományi dokumentációban. Budapest, 1964. 17 p. (out of print)
 37. György, Josef: Die Goethe-Sammlung Balthasar Elischers in der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Budapest, 1963. 29 p., 12 t. (840 Ft)
 38. Moravek Endre: Index acronymorum selectorum. Pars 3. Instituta paedagogica. Budapest, 1963. vi, 377 p. (420 Ft)
 39. Gergely Pál: Az Akadémia szerepe a pesti Nemzeti Színház létrehozásában. Budapest, 1963. 9 p. (out of print)
 40. Büky Béla–Csengeryné Nagy Zsuzsa: Székely Bertalan illusztrációi egy tervezett Petőfi-életrajzhoz. Budapest, 1963. 15 p. (out of print)
 41. Tőkés László: A mikrokártya és a kutatók. Budapest, 1963. 18 p. (out of print)
 42. Csapodi Csaba: Mikor szűnt meg Mátyás király könyvfestő műhelye? Budapest, 1963. 18 p. (out of print)
 43. Gergely Pál–Molnár Zoltán: Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány repertóriuma 1840–1960. Budapest, 1962. vi, 377 p. (out of print)
 44. Rózsa, George: The Documentation of Science Organization as an Emerging New Branch of Scientific Information. Budapest, 1962. 13 p. (out of print)
 45. Méreiné Juhász Margit: Mikszáth Kálmán szellemi és tárgyi hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémián és tájmúzeumainkban. Budapest, 1963. 65 p. (525 Ft)
 46. Moravek Endre: Index acronymorum selectorum. Pars. 2. Instituta scientifica. Budapest, 1962. vi, 278 p. (420 Ft)
 47. Büky Béla: Székely Bertalan hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. Budapest, 1962. 24 p. (out of print)
 48. Fráter Jánosné: "Nemzeti részvét emelte": 100 évvel ezelőtt kezdték építeni az Akadémia palotáját. Budapest, 1962. 14 p. (out of print)
 49. Tőkés László: Az Akadémiai Könyvtár mikrokönyv gyűjteménye és fotolaboratóriuma. Budapest, 1962. 13 p. (out of print)
 50. Rásonyi László: A magyar keletkutatás orosz kapcsolatai. Budapest, 1962. 19 p. (out of print)
 51. Moravek Endre–Weger Imre: Abbreviaturae Cyrillicae. Budapest, 1961. 138 p. (525 Ft)
 52. Csapodi Csaba: Mikor pusztult el Mátyás király könyvtára? Budapest, 1961. 25 p. (out of print)
 53. Sarlóska Vince Ernő: Bolyai János házassága a köztudatban és a dokumentumok. Budapest, 1961. 14 p. (1.050 Ft)
 54. Gergely Pál: Bartók Béla ismeretlen levelei a Tudományos Akadémia Könyvtárában. Budapest, 1961. 15 p. (out of print)
 55. Gergely Pál: Pápai Páriz-album a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. Budapest, 1961. 9 p. (out of print)
 56. Rózsa György: A magyar társadalomtudományok az UNESCO kiadványaiban / Les sciences sociales hongroises dans les publications de l'UNESCO. Budapest, 1960. 19 p. (out of print)
 57. Sáfrán Györgyi: Arany János és Rozvány Erzsébet. Budapest, 1960. 178 p., 11 t. (out of print)
 58. Rásonyi László: Stein Aurél és hagyatéka. Budapest, 1960. 37 p., 1 t. (out of print)
 59. Csapodi Csaba: A proveniencia elve a könyvtárban. Budapest, 1959. 14 p. (525 Ft)
 60. Csapodi, Csaba: Der geographische Begriff im Katalogsystem der Bibliothek. Wien, 1959. 11 p. (out of print)
 61. Moravek Endre–Weger Imre: Kratkij szlovar vengerszkih bibliograficseszkih terminov i szokrascsenij. Budapest, 1959. 48 p. (out of print)
 62. F. Csanak Dóra: Az Akadémiai Könyvtár története a szabadságharcig. Budapest, 1959. 29 p. (out of print)
 63. Csapodi, Csaba: L'avenir des périodiques scientifiques. La Haye, 1958. [2] p. (out of print)
 64. Sz. Németh Mária: A központi folyóirat-címjegyzék kérdései. Budapest, 1959. 44 p. (out of print)
 65. Moravek Endre: Kiadványtípusok a katalogizálás szempontjából. Budapest, 1958. 12 p. (out of print)
 66. Csapodi Csaba: Könyvkonzerválás és restaurálás a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. Budapest, 1958. 18 p. (out of print)
 67. Gergely Pál: Az Akadémia Levéltára a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában. Budapest, 1958. 11 p. (out of print)
 68. Sz. Németh Mária: Az Akadémiai Könyvtár mint a Magyar Tudományos Akadémia célkitűzéseinek könyvtári támogatója. Budapest, 1958. 14 p. (out of print)
 69. Moravek Endre: Die neuen ungarischen Bibliotheksnormen. Wien, 1957. 16 p. (out of print)
 70. Gergely Pál: Arany János és az Akadémia Könyvtára. Budapest, 1958. 8 p. (out of print)
 71. Haraszthy Gyula: Az Országos Könyvtárügyi Tanács és a magyar könyvtárügy időszerű kérdései. Budapest, 1958. 16 p. (out of print)
 72. Berlász Jenő: Az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának átalakulása. Budapest, 1957. 21 p. (out of print)
 73. Csapodi Csaba: A legrégibb magyar könyvtár belső rendje: A pannonhalmi könytár a XI. században. Budapest, 1957. 13 p. (out of print)
 74. Berlász Jenő–Sz. Németh Mária: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának múltja és jelene. Budapest, 1956. 30 p. (out of print)
 75. Haraszthy Gyula: A 130 éves Akadémiai Könyvtár. Budapest, 1956. 23 p. (out of print)

 • PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, NEW SERIES
  (ISSN 0133–8862)

 1. (112) Örökségünk, élő múltunk: Gyűjtemények a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. Szerk. Fekete Gézáné. Budapest, 2001. 389 p. (3.500 Ft)
 2. (111) Fekete Gézáné: A Magyar Tudományos Akadémia jutalomdíjai. 2. (1859–1900). Budapest, 2000. 189 p. (938 Ft)
 3. (110) Kónya Sándor: A Magyar Tudományos Tanács 1948–1949. Budapest, 1998. 196 p. (750 Ft)
 4. (109) Csapodi Csaba–Csapodiné Gárdonyi Klára: Ariadne. A középkori magyarországi irodalom kéziratainak lelőhelykatalógusa. Budapest, 1995. 138 p. (out of print)
 5. (108) Csapodi Csaba–Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. III. Adatok elveszett kötetekről. Budapest, 1994. 360 p. (out of print)
 6. (107) Kónya Sándor: "Magyar Akadémia állíttassék fel..." Akadémiai törvények, alapszabályok, ügyrendek 1827–1990. Budapest, 1994. 513 p. (1.575 Ft)
 7. (106) Csapodi Csaba–Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Fönnmaradt kötetek: 2. K–Z. Budapest, 1993. 448 p. (1.575 Ft)
 8. (105) "Gondolatok a könyvtárban" / "Thoughts in the Library". Szerk. Domsa Károlyné, Fekete Gézáné, Kovács Mária. Budapest, 1992. 195 p. (out of print)
 9. (104) Rejtő István: Mikszáthiáda. Cikkek, tanulmányok. Budapest, 1992. 348 p. (out of print)
 10. (103) Vitályos László: Ady-bibliográfia 1896–1987. Kiegészítő kötet. Budapest, 1990. 425 p. (2.625 Ft)
 11. (102) Gyárfás Ágnes: Az első magyar bölcseleti mű és története. Bárány Péter: Jelenséges lélekmény. Budapest, 1990. 375 p. (1.890 Ft)
 12. (101) Kabdebó Tamás: Blackwell küldetése. Budapest, 1990. 308 p. (1.575 Ft)
 13. (100) May István: Die Briefe von Antal Reguly an A. A. Kunik 1845–1855. Budapest, 1990. 138 p. (1.260 Ft)
 14. (99) Telekiek alapítványa: Az Akadémiai Könyvtár az alapítástól az önálló könyvtárépületig 1826–1988. Összeállította: Fekete Gézáné. Budapest, 1989. 200 p. (1.575 Ft)
 15. (98) Csapodi Csaba–Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek: 1. A–J. Budapest, 1988. 447 p. (out of print)
 16. (97) M. Kondor Viktória: A Hornyánszky-nyomda és az Akadémia könyvkiadása. Budapest, 1989. 214 p. (1.260 Ft)
 17. (96) Fekete Gézáné: Az Akadémia 1831–1858 között alapított jutalomtételei és előzményei. Budapest, 1988. 230 p. (1.575 Ft)
 18. (95) Fráter Jánosné: Az MTA könyvtári bizottságának iratai 1866–1949. Budapest, 1988. 148 p. (1.260 Ft)
 19. (94) F. Csanak Dóra: Egy debreceni kereskedő Nyugat-Európában. Csanak József úti levelei 1862-ből. Budapest, 1987. 78 p. (1.050 Ft)
 20. (93) Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárosai. Budapest, 1987. 158 p. (1.050 Ft)
 21. (92) Taxner-Tóth Ernő: A fiatal Vörösmarty barátainak levelezéséből. Budapest, 1987. 194 p. (1.575 Ft)
 22. (91) Rózsa György: "Tudományok és művészségek szeretete...": Írások az MTA Könyvtáráról. Budapest, 1986. 168 p. (out of print)
 23. (90) Csapodi Csaba: A budai királyi palotában 1686-ban talált kódexek és nyomtatott könyvek. Budapest, 1984. 112 p. (out of print)
 24. (89) Náday Károly–Sáfrán Györgyi: Történeti kutatások Kufsteinban. Czuczor Gergely rabsága. Budapest, 1984. 213 p. (1.575 Ft)
 25. (88) Bükyné Horváth Mária: A periodikumok használatának átalakulása az Akadémiai Könyvtárban (1966, 1973, 1980). Budapest, 1983. 244 p. (2.100 Ft)
 26. (87) Rolla Margit: Kaffka Margit. 2. Út a révig Budapest, 1983. 226 p. (1.890 Ft)
 27. (86) Szántó György Tibor: Az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás története. Budapest, 1983. 126 p. (out of print)
 28. (85) Rolla Margit: A fiatal Kaffka Margit. Budapest, 1980. 178 p. (out of print)
 29. (84) Vitályos László–Orosz László: Ady-bibliográfia 1896–1977. 2. bőv. kiad. Budapest, 1980. 408 p. (3.150 Ft)
 30. (83) Bibó István: A rákoskeresztúri egykori Podmaniczky-Vigyázó kastély története. Budapest, 1979. 84 p. (840 Ft)
 31. (82) Körmendy Kinga: A Knauz-hagyaték kódextöredékei és az esztergomi egyház középkori könyvtárának sorsa. Budapest, 1979. 150 p., 17 t. (1.260 Ft)
 32. (81) Rozsondai Marianne: Anton Koberger működése és a Koberger-kötések. Budapest, 1978. 148 p., 75 t. (1.260 Ft)
 33. (80) Scientia et virtus: Un commentaire anonyme de la Consolation de Boèce. Introduit et publié par Sándor Durzsa. Budapest, 1978. 87 p. (1.050 Ft)
 34. (79) Vitályos László: Ady–Léda–Csinszka. Visszaemlékezések és levelek a költő életrajzához. Budapest, 1977. 164 p. (out of print)
 35. (78) Bükyné Horváth Mária: Az Akadémiai Könyvtár kurrens külföldi periodikum állománya az 1970-es években. Budapest, 1977. 78 p. (525 Ft)
 36. (77) Fejezetek a 150 éves Akadémiai Könyvtár történetéből. [Cikkgyűjtemény] Budapest, 1976. 62 p. (out of print)
 37. (76) Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára munkatársainak szakirodalmi munkássága 1950–1975. Bibliográfia. Összeáll. Fekete Gézáné. Budapest, 1976. 80 p. (out of print)

 • ORIENTAL STUDIES
  (ISSN 0133–6193)

 1. Terjék József: Kőrösi Csoma-dokumentumok az Akadémiai Könyvtár gyűjteményeiben. Budapest, 1976. 225 p. (out of print)
 2. Jubilee Volume of the Oriental Collection 1951–1976. Papers Presented on the Occasion of the 25th Anniversary of the Oriental Collection of the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Ed. by Éva Apor. Budapest, 1978. 224 p. (3.150 Ft)
 3. Terjék, József: Collection of Tibetan MSS and Xylographs of Alexander Csoma de Kőrös. Budapest, 1976. 115 p. (2.625 Ft)
 4. Kasantatarische Volkslieder auf Grund der Sammlung von Ignác Kúnos. Hrsg. von Zsuzsa Kakuk. Budapest, 1980. 141 p. (1.496 Ft)
 5. Hungarian Turcology 1945–1974: A Bibliography. Ed. by Zs[uzsa] Kakuk. Budapest, 1981. 187 p. (2.940 Ft)
 6. Wojtilla, Gyula: A List of Words Sanskrit and Hungarian by Alexander Csoma de Kőrös. Budapest, 1984. 110 p. (2.940 Ft)
 7. Wolgatatarische Dialektstudien: Textkritische Neuausgabe der Originalsammlung von G. Bálint 1875–76. Hrsg. von Árpád Berta. Budapest, 1988. 412 p. (3.360 Ft)
 8. Kasantatarische Volksmärchen: Auf Grund der Sammlung von Ignác Kúnos. Hrsg. von Zs[uzsa] Kakuk und I[mre] Baski. Budapest, 1989. 220 p. (1.496 Ft)
 9. A Scheiber-könyvtár katalógusa / Catalogue of the Scheiber Library. Ed. by Éva Apor. Budapest, 1992. xiv, 450 p. (2.100 Ft)
 10. David Kaufmann Memorial Volume: Papers Presented at the David Kaufmann Memorial Conference, November 29, 1999, Budapest. Ed. by Éva Apor. Budapest, 2002. 196 p. (5.000 Ft)
 11. Catalogue of the Collections of Sir Aurel Stein in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Comp. by John Falconer, Ágnes Kárteszi, Ágnes Kelecsényi, Lilla Russell-Smith. Ed. by Éva Apor and Helen Wang. Budapest, 2002. 350 p., ill. (3045 Ft)
 12. Goldziher Memorial Conference, June 21–22, 2000, Budapest. Ed. by Éva Apor and István Ormos. Budapest, 2005. 301 p., ill. (7.350 Ft)
 13. Supplement to the Catalogue of the Collections of Sir Aurel Stein in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Comp. by John Falconer, Ágnes Kárteszi, Ágnes Kelecsényi, Lilla Russell-Smith. Ed. by Éva Apor and Helen Wang. Budapest, 2007. 191 p., ill. (4.200 Ft)
 14. Varietas delectat: Tanulmányok Kégl Sándor emlékére. Szerk. Dévényi Kinga. Budapest, 2010. x, 190 p. (3.045 Ft)
 15. Birtalan, Ágnes: Kalmyk Folklore and Folk Culture in the Mid-19th Century: Philological Studies on the Basis of Gábor Bálint of Szentkatolna’s Kalmyk Texts. Budapest, 2011. 380 p. (4.200 Ft)
 16. Goldziher Ignác: A klasszikus arab irodalom története. A kéziratos hagyatékot sajtó alá rendezte, bevezette, mutatókkal ellátta és kiadta Dévényi Kinga. Budapest, 2013, xxv, 170 p. (4.200 Ft)
 17. H̲vārizmī, Ḥaydar: Maẖzan al-asrār: the treasury of secrets. Ed. and transl. by Benedek Péri. Budapest, 2020, 218 p. (10.000 Ft /70 EUR/)
 18. Kun dga' chos legs rdo rje: Bevezetés a tibeti buddhizmusba: válaszok Kőrösi Csoma Sándor kérdéseire. Tibetiből fordította, a szöveg kritikai kiadását készítette, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Orosz Gergely. Budapest, 2022, 415 p. (6500 Ft)

 • ORIENTAL MANUSCRIPTS IN THE LIBRARY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

 1. Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. By Kinga Dévényi with Munif Abdul-Fattah and Katalin Fiedler. Budapest–Leiden, 2015. xviii, 554 p., ill. (€ 135)
 2. A Catalogue of the Tibetan Manuscripts and Block Prints in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Comp. by Gergely Orosz. Budapest, 2008–2009. Vol. 1. xv, 752 p., Vol. 2. 891 p., Vol. 3. Indices, viii, 303 p., 14 pl., CD-ROM. (Vol. 1., Vol. 2.: 8.400 Ft; Vol. 3.: 3.500 Ft)
 3. Catalogue of the Turkish Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Comp. by Ismail Parlatir, György Hazai and Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, 2007. 664 p., 27 pl. (19.950 Ft)
 4. The Mongol and Manchu Manuscripts and Blockprints in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Descr. by György Kara. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000. x, 602 p., [12] t. (€ 79)
 5. Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. By Benedek Péri with Mojdeh Mohammadi and Miklós Sárközy. Budapest–Leiden, 2018. xiv, 390 p., ill. (108 EUR)

 • BUDAPEST ORIENTAL REPRINTS, Ser. A
  (ISSN 0139–4614)

 1. Kégl Sándor: A perzsa irodalom vonzásában: Válogatott tanulmányok. Szerk. Dévényi Kinga. Budapest, 2012. 635 p. (5.250 Ft)
 2. Goldziher Ignác: Az arabok és az iszlám / The Arabs and Islam. 2. köt. Szerk. Ormos István. Budapest, 1995. xxvii, 1090 p., [1] t. (2.625 Ft)
 3. Goldziher Ignác: Az arabok és az iszlám / The Arabs and Islam. 1. köt. Szerk. Ormos István. Budapest, 1995. (2.625 Ft)
 4. Fekete Lajos: A hódoltság török levéltári forrásai nyomában. Szerk. Dávid Géza. 1993. 484 p. (2.100 Ft)
 5. Németh Gyula: Törökök és magyarok. 2. köt. Szerk. Kakuk Zsuzsa és Róna-Tas András. Budapest, 1990. 312 p. (5.250 Ft)
 6. Németh Gyula: Törökök és magyarok. 1. köt. Szerk. Kakuk Zsuzsa és Róna-Tas András. Budapest, 1990. 536 p. (5.250 Ft)
 7. Czeglédy Károly: Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerk. Schütz Ödön. Budapest, 1985. x, 365 p. (out of print)
 8. Ligeti Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van. 2. köt. Szerk. Schütz Ödön. Budapest, 1979. ii, 480 p. (out of print)
 9. Ligeti Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van. 1. köt. Szerk. Schütz Ödön. Budapest, 1977. iv, 430 p. (out of print)

 • BUDAPEST ORIENTAL REPRINTS, Ser. B
  (ISSN 0230–8991)

 1. Bálint of Szentkatolna, Gábor: A Romanized Grammar of the East- and West-Mongolian Languages. Ed. with an intr. by Ágnes Birtalan. Budapest, 2009. xxxiv, 222 p., [1] pl. (5.250 Ft)
 2. Stein, Aurel: Old Routes of Western Iran. Ed. by Éva Apor. Budapest, 1994. 2, xxviii, 432 p., xxxi pl. (2.625 Ft)
 3. Codex Cumanicus. Ed. by Géza Kuun, with a Prolegomena to the Codex Cumanicus by Lajos Ligeti. Ed. by Éva Apor. Budapest, 1981. 54, cxxxiv, 395 p. (3.780 Ft)
 4. Uray Géza: A feast for scholars: selected studies. Ed. by Gergely Orosz.- Budapest, 2019. 704 p., ill. (5.250 Ft)

 • CATALOGI COLLECTIONIS MANUSCRIPTORUM BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE
  (ISSN 0541–9492)

 1. Krähling Edit: Radnóti Miklós és Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában. I–II. Budapest, 2021. 704 p. (1. kötet 2.000 Ft, 2. kötet 1500 Ft) [REAL]
 2. Horányi Károly: A Vörösmarty-gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában és Régi Könyvek Gyűjteményében. Budapest, 2015. 224 p. (2.500 Ft) [REAL]
 3. Czifra Mariann: Kazinczy Ferenc levelezése a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában. Katalógus. Budapest, 2014. 327 p. (2.900 Ft) [REAL]
 4. Körmendy Kinga: Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka, II (Ms 2270–Ms 2287). Budapest, 2007. 163 p. (1.260 Ft)
 5. Körmendy Kinga: Pilinszky János kéziratos hagyatéka (Ms 5932–Ms 5965, Ms 6006/100–144). Budapest, 1996. 159 p., 22 t. (1.260 Ft)
 6. Gergye László: Kazinczy Ferenc kéziratos hagyatéka. Budapest, 1993. 159 p. (1.050 Ft)
 7. N. Abaffy Csilla: Veres Péter kéziratos hagyatéka. Budapest, 1991. 469 p. (1.260 Ft)
 8. Horányi Károly: Kandidátusi és doktori disszertációk (1980. január 1–1984. december 31). Budapest, 1988. 196 p. (1.890 Ft)
 9. F. Csanak Dóra: Ms 1–Ms 300. Az 1954–1955-ben feldolgozott kéziratok katalógusa. Budapest, 1986. 424 p. (1.575 Ft)
 10. Marth Hildegard: Dutka Ákos kéziratos hagyatéka. Budapest, 1986. 169 p., 9 t. (1.575 Ft)
 11. Csapodi Csaba: Catalogus collectionis codicum Latinorum et Graecorum Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest, 1985. 285 p., 17 t. (2.100 Ft)
 12. F. Csanak Dóra: Fülep Lajos kéziratos hagyatéka. Budapest, 1984. 170 p. (2.625 Ft)
 13. Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai (1831–1949). Budapest, 1984. 255 p. (2.625 Ft)
 14. Sáfrán Györgyi: Arany János-gyűjtemény. Petőfi Sándor–Szendrey Júlia kéziratok. Budapest, 1982. 178 p. (1.890 Ft)
 15. N. Abaffy Csilla–Tőzsér Ágnes: Kandidátusi és doktori disszertációk (1975. február 1–1979. december 31). Budapest, 1981. 150 p. (1.890 Ft)
 16. Sáfrán Györgyi: Kosztolányi Dezső hagyatéka. Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona hagyatéka. Hitel Dénes gyűjteménye. Budapest, 1978. 177 p., 5 t. (out of print)
 17. Kállay István: Kandidátusi és doktori disszertációk (1950–1974). Budapest, 1978. 359 p. (1.890 Ft)
 18. Körmendy Kinga: A Széchenyi-gyűjtemény. Budapest, 1976. 258, [20] p. (out of print)
 19. Marth Hildegard: A Gábor Andor-hagyaték. Budapest, 1974. 166 p. (1.890 Ft)
 20. Marth Hildegard: A Goethe-gyűjtemény. Budapest, 1974. 130 p., 6 t. (out of print)
 21. F. Csanak Dóra: Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka. Budapest, 1973. 309 p. (1.680 Ft)
 22. Csapodi Csaba: A "Magyar Codex" elnevezésű gyűjtemény. Budapest, 1973. 133 p. (1.260 Ft)
 23. Fráter Jánosné: A Bolyai-gyűjtemény. Budapest, 1968. 119 p., 8 t. (1.050 Ft)
 24. F. Csanak Dóra: Vörösmarty Mihály-levelezés. Csokonai Vitéz Mihály-levelezés. Ady Endre-gyűjtemény. Budapest, 1967. 199 p., 4 t. (1.260 Ft)
 25. Rejtő István: Zalka Máté kéziratos hagyatéka. Budapest, 1966. 49 p. (945 Ft)
 26. F. Csanak Dóra: Balázs Béla hagyatéka az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában. Budapest, 1966. 95 p., 5 t. (1.260 Ft)

 • PUBLICATIONS OF THE ARCHIVES OF THE ACADEMY

 1. Akadémiai Levéltár fond- és állagjegyzék, 1998. Budapest, 1998.
 2. A II. filozófiai és történettudományok osztályának iratai, 1949–1972. Repertórium. Budapest, 1979.
 3. Elnökségi Titkárság iratai, 1950–1969. Repertórium. Budapest, 1977.
 4. MTA Elnökének iratai, 1950–70. Repertórium. Budapest, 1971.
 5. Szelei László: A Magyar Tudományos Akadémia Levéltára az Akadémiai Könyvtárban. Budapest, 1970.
 6. Magyar Tudományos Tanács, 1948–49. Repertórium. Budapest, 1969.

 • SERIES ON INFORMATICS AND SCIENCE ANALYSIS OF THE LIBRARY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
  (ISSN 0230–4619)

 1. Kis tudománymetria, nagy tudománymetria és azon túl. Szerk. Glänzel Wolfgang, Schubert András és Vasvári Lilian. Budapest, 2001. viii, 156 p. (1.260 Ft)
 2. Szakértői bírálat (Peer Review) a tudományos kutatásban. Szerk. Braun Tibor és Schubert András. Budapest, 1993. 198 p. (out of print)
 3. Braun Tibor–Glänzel Wolfgang–Schubert András: Országok, szakterületek, folyóiratok tudománymetriai mutatószámai 1981–1985. Budapest, 1992. 332 p. (1.575 Ft)
 4. Bíróné Vasvári Lilian–Braun Tibor–Schubert András: A magyar természettudományi alapkutatás publikációs és idézettségi adatai 1981–1987. Budapest, 1989. 484 p. (out of print)
 5. A tudományos kutatás minősége. Szerk. Braun Tibor és Bujdosó Ernő. Budapest, 1984. (out of print)
 6. Schubert András–Glänzel Wolfgang–Braun Tibor: Tudománymetriai mutatószámok 32 ország természettudományos alapkutatásának összehasonlító elemzéséhez. Budapest, 1983. 252 p. (2.730 Ft)
 7. A tudományos publikációs tevékenység mutatószámai az MTA természettudományi, műszaki, orvostudományi és agrártudományi kutatóhelyein 1976–1980. Szerk. Schubert András, Glänzel Wolfgang és Braun Tibor. Budapest, 1982. 171 p. (out of print)
 8. Braun Tibor–Bujdosó Ernő–Ruff Imre: A tudomány mint a mérés tárgya. Budapest, 1981. 298 p. (2.625 Ft)

 • AKA-TÉKA SERIES OF THE LIBRARY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES AND LEXICA PUBLISHERS

 1. Bóna Judit: A gyors beszéd: Produkciós és percepciós sajátosságok. Budapest, 2009.
 2. Gyuris, Beáta: The Semantics and Pragmatics of the Contrastive Topic in Hungarian. Budapest, 2009.
 3. Pintér Tibor: Nyelvi találkozások Dunaszerdahelyen. Budapest, 2009.
 4. Vass Erika: A búcsú és a búcsújárás mint rituális dráma. Budapest, 2009.

 • LICHNIAE SERIES

 1. Farkas Gábor Farkas: "Üstököst látni" : az 1680. évi Üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Budapest, 2017. 597 p.
 2. Toldy Ferenc: Utasítás a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára tisztviselői számára. Budapest, 2017. 45 p.
 3. Hagymási Bálint: Művecske a bor és a víz dicséretéről és kárhoztatásáról. Budapest, 2017. 158 p. (1 890 Ft)
 4. Péri Benedek: A fű és a bor vitája. Budapest, 2016. 119 p. (1 890 Ft)

 • Esterhazyana - Esterhazy publications of the Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences

 1. Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése. Sajtó alá rendezte Viskolcz Noémi és Zvara Edina, Király Péter és Kiss Erika közreműködésével. Budapest, 2019.

 • OTHER PUBLICATIONS OF THE LIBRARY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

 1. Boncza Berta: Mert a csodának nincsen párja : Csinszka összegyűjtött versei. Budapest, 2018. 170 p.
 2. Perényi Péter: Concordantz des Alten und Neuen Testaments / von Pereny Petri und Augustin Hirschfogel. Páty, 2017. 160 p.
 3. Radnóti Miklós: Különben magyar költő vagyok : Radnóti Miklós levelezése. Budapest, 2017. 558 p.
 4. Verók Attila: Die Hungarica-Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle.
 5. Sylvester János: Új Testamentum : Sárvár 1541. Budapest, 2017. (8 990 Ft)
 6. Arany János: Kapcsos könyv. Budapest, 2017. 189 p.
 7. Horányi Károly: "Csend kívűl, de nem belül" : Kodolányi János levelezése Nyerges Pállal és feleségével 1948-1956. Budapest, 2017. 396 p.
 8. Radnóti Miklós: Bori notesz, abdai dokumentumok. Budapest, 2017. 160 p.
 9. Claire Madl: Ex oriente amicitia : mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. Budapest, 2017. 420 p.
 10. Horányi Károly: Calliotheca : kincsek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárából. Budapest, 2017. 469 p.
 11. Horányi Károly: Calliotheca : gems from the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest, 2017. 469 p.
 12. Monok István: Bibliotheken, Dekor (17.-19. Jahrhundert). Budapest, 2016. 306 p. [REAL]
 13. Simon Melinda: A nyomdászok Petőfije : Morócz Jenő és a többi "poéta szaktárs". Budapest, 2016. 110 p. (1 890 Ft)
 14. Krähling Edit: Árnyékban éles fény vagy : a Radnóti házaspár fényképei. Budapest, 2016. 375 p.
 15. Arany János: Arany János balladái Zichy Mihály rajzaival. Budapest, 2016. 182 p.
 16. Babus Antal: 180 éves a Szózat - kísérő füzet a kiállításhoz. 2016. (1 400 Ft) [REAL]
 17. Babus Antal: Szózat : egy kézirat története. Budapest 2016. 23 p. (2 990 Ft) [REAL]
 18. Száraz Orsolya: Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae. Budapest, 2015. 147 p. [REAL]
 19. Csepregi Zoltán: Die Hungarica-Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle. Budapest, 2015. 1031 p. [REAL]
 20. Csesznegi Viktória: A Zombori Kármelita Rendház könyvtárának régi állománya. Budapest, 2015. 435 p. [REAL]
 21. Rózsa György: Legvégül a tópart. Budapest, 2015. 262 p.
 22. Nagy Ferenc: Bolyai Farkas és Carl Friedrich Gauss levelezése : a teljes levelezés első magyar fordítása. Budapest, 2015. 144 p. [REAL]
 23. Pécsi Lukács: Az keresztyen szvzeknec tisteseges koszoroia melyben minden ü ioszagos erkölchöc az közönseges viragoc altal ki ielentetnec es kepestetnec / az idegen nyelven irokat kouetuen magyarul ira Peechi Lukach. Budapest, 2014. 192 p.
 24. Magyar László útinaplói és levelei Afrika belsejéből. Szerk. Sebestyén Éva. Budapest: Balassi Kiadó–MTA Könyvtára, 2008. 147 p. (out of print)
 25. Küldj egy kis optimizmust! Bernáth Aurél levelei Fruchter Lajoshoz, 1930–1952. Szerk. Rum Attila. Budapest, 2007. 270 p. (out of print)
 26. A Magyar Tudományos Akadémia és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc. Szerk. Mázi Béla és Rozsondai Marianne. Budapest, 1998. 48 p. (188 Ft)
 27. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Keleti Gyűjtemény. Összeáll. Apor Éva. Budapest, 1997. 32 p. (563 Ft)
 28. In memoriam Magyary Zoltán. Szerk. Nagy Ferenc. Budapest, 1995. 80 p. (945 Ft)
 29. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, XIX. Budapest, 2002. 984 col. (out of print)
 30. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, XVIII. Pótlás a XVII. kötethez. Budapest, 1999. 1376 col. (984 Ft)
 31. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, XVII. Pótlás a XVI. kötethez. Budapest, 1995. 1307 col. (1.575 Ft)
 32. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, XVI. Budapest, 1995. 1132 col. (out of print)
 33. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, XV. Budapest, 1993. 926 col. (out of print)
 34. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, XIV. Budapest, 1993. 858 col. (1 575 Ft)
 35. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, XIII. Budapest, 1993. 886 col. (1.575 Ft)
 36. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, XII. Budapest, 1993. 904 col. (1.575 Ft)
 37. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, XI. Budapest, 1992. 990 col. (1.575 Ft)
 38. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, X. Budapest, 1992. 994 col. (1.575 Ft)
 39. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, IX. Budapest, 1992. 944 col. (1.575 Ft)
 40. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, VIII. Budapest, 1992. 940 col. (1.575 Ft)
 41. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, VII. Budapest, 1990. ci p., 846 col. (1.575 Ft)
 42. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, VI. Budapest (out of print)
 43. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, V. Budapest (out of print)
 44. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, IV. Budapest (out of print)
 45. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, III. Budapest, 1995. 1272 col. (out of print)
 46. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, II. Budapest, 1993. 1272 col. (1.575 Ft)
 47. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, I. Budapest, 1990. xvi p., 1248 col. (out of print)
 48. Fülep Lajos levelezése VII., 1961–1970. Szerk. F. Csanak Dóra. Budapest, 2007. 730 p., [10] t. (out of print)
 49. Fülep Lajos levelezése VI., 1951–1960. Szerk. F. Csanak Dóra. Budapest, 2004. 406 p., [12] t. (out of print)
 50. Fülep Lajos levelezése V., 1945–1950. Szerk. F. Csanak Dóra. Budapest 2001. 484 p., [8] t. (out of print)
 51. Fülep Lajos levelezése IV., 1939–1944. Szerk. F. Csanak Dóra. Budapest, 1998. 629 p., [8] t. (out of print)
 52. Fülep Lajos levelezése III., 1931–1938. Szerk. F. Csanak Dóra. Budapest, 1995. 709 p., [16] t. (out of print)
 53. Fülep Lajos levelezése II., 1920–1930. Szerk. F. Csanak Dóra. Budapest, 1992. 629 p.,[20] t. (1.890 Ft)
 54. Fülep Lajos levelezése I., 1904–1919. Szerk. F. Csanak Dóra. Budapest, 1990. 470 p. (1.260 Ft)
 55. Fülep Lajos: Egybegyűjtött írások, III. Budapest, 1998. 500 p. (out of print)
 56. Fülep Lajos: Egybegyűjtött írások, II. Budapest, 1995. 622 p. (out of print)
 57. Fülep Lajos: Egybegyűjtött írások, I. Budapest, 1988. 524 p. (1.575 Ft)
 58. Varga Imre: A magyarországi protestáns iskolai színjátszás forrásai és irodalma. Budapest, 1988. 559 p. (1.050 Ft)
 59. Herner János: Bornemisza Anna megbűvöltetése. Boszorkányok Erdély politikai küzdelmeiben, 1678–1688. Budapest, 1988. 374 p., [6] t. (2.100 Ft)
 60. Évszázadok kultúrája az MTA Könyvtárában. Szerk. Fekete Gézáné. Budapest, 1988. 169 p. (1.000 Ft)
 61. Index of Jewish Art 4. vol., Illuminated Manuscripts of the Kaufmann Collection at the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Különálló lapok tokban. Budapest, 1988. 2 db. 103, 11 p. (4.200 Ft)
 62. Sugár István: Bűbájosok, ördöngösök, boszorkányok Heves és külső Szolnok vármegyében. Budapest, 1988. 294 p., [1] t. (1.575 Ft)
 63. Futaky István–Kristin Schwamm: A Göttingische Geleherte Anzeigen Magyarországra vonatkozó közleményei, 1739–1839. Budapest, 1988. 309 p. (1.050 Ft)
 64. Analecta monumentorum Hungariae historicorum literariorum maximum inedita. Összeáll. Toldy Ferenc. Budapest, 1986. 402 p. (1.575 Ft)
 65. Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok. I–III. kötet. Budapest, 1986. 353 p., 737 p., 1052 p. (1.260 Ft)
 66. Bánkúti Imre: Az erdélyi consilium leveleskönyve és iratai, 1705, 1707-1710. Budapest, 1985. 372 p. (1.260 Ft)
 67. Szőlőhegyi szabályzatok és hegyközségi törvények a 17–19. századból (szöveggyűjtemény). Összeáll. Égető Melinda. Budapest, 1985. 208 p. (1.890 Ft)
 68. Arany János akadémiai kézirataiból. Összeáll. Antal Jánosné és Sáfrán Györgyi. Budapest, 1985. 180 p. (525 Ft)
 69. Szelestei Nagy László: Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusa. Budapest, 1984. 299 p., xxxii t. (1.575 Ft)
 70. Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai, IV. Mutatók. 1561–1773. Budapest, 1994. 234 p. (out of print)
 71. Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai, III. 1561–1773. Budapest, 1988. 331 p. (4.200 Ft)
 72. Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai, II. 1561–1773. Budapest, 1986. 469 p. (2.100 Ft)
 73. Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai, I. 1561–1773. Budapest, 1984. 504 p. (2.100 Ft)
 74. Ecsedi Báthory István meditációi. Szerk. Keserű Bálint. Budapest, 1984. 312 p. (2.940 Ft)
 75. Terjék József: Emlékek Kőrösi Csoma Sándorról. Budapest, 1984. 259 p. (1.050 Ft)
 76. Rózsa György: The Palace of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest, 1984. 39 p., 47 pl. (1.575 Ft)
 77. Rózsa György: A Magyar Tudományos Akadémia palotája. Budapest 1982. 31 p., 47 t. (1.050 Ft)
 78. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 1826–1976. Szerk. Fekete Gézáné és F. Csanak Dóra. Budapest, 1977. 40 p. (840 Ft)
 79. The Library of the Hungarian Academy of Sciences, 1826–1976. Szerk. Rózsa György. Budapest, 1976. 45 p., 71 t. (840 Ft)
 80. Bartoniek Emma: Fejezetek a XVI–XVII. századi magyarországi történetírás történetéből. Budapest, 1975. 586 p. (2.625 Ft)
 81. A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, 1825–1973. Összeáll. Fekete Gézáné. Budapest, 1972. (1.875 Ft)
 82. Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa, 1968–1970. V. Összeáll. Wojtilla Gyula. Budapest, 1972. 137 p. (1.890 Ft)
 83. Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa, 1966–1967. IV. Összeáll. Hajnal Gáspár, Markovits Pálné és Maróth Miklós. Budapest, 1968. 99 p. (1.890 Ft)
 84. Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa, 1964–1965. III. Összeáll. Fráter Jánosné, Hajnal Gáspár és Markovits Pálné. Budapest, 1967. 85 p. (1.890 Ft)
 85. Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa, 1962–1963. II. Összeáll. Fráter Jánosné és Hajnal Gáspár. Budapest, 1965. 87 p. (1.890 Ft)
 86. Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa, 1952–1961. I. Szerk. Csapody Csaba és Gergely Pál. Budapest, 1962. 183 p. (1.890 Ft)
 87. Microcard Catalogue of the Rare Hebrew Codices, Manuscripts and Ancient Prints in the Kaufmann Collection Reproduced on Microcards. Ed. by Rudolf Gergely. Budapest, 1959. 44 p. (1.260 Ft)
 88. Voinovich Géza: Arany János életrajza. Sajtó alá rendezte és a mutatókat készítette Török Lajos. Budapest, 2019.