Horányi Károly


Vers


1985

 • Ahasverus, Kortárs (1985/4), 39.

1992

 • Fogak közt, Hitel (1992/11), 53.

1993

 • A tükör előtt; Egy évszázad múlva is talán; Lassú mozdulatok hullámain…, Szivárvány (1993/8), 69–72.Tanulmány, esszé, szövegközlés, recenzió, szerkesztés


1988

 • Kandidátusi és doktori disszertációk: 1980. január 1–1984. december 31, A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai 19 (Budapest: MTA Könyvtára, 1988), 197 p.

1997

 • "Merre hogyan?" Tanulmányok Pilinszky Jánosról. Szerk. Tasi József. Bp. 1997 Petőfi Irodalmi Múzeum. – Körmendy Kinga: Pilinszky János kéziratos hagyatéka. Bp. 1996. MTA Könyvtára, Magyar Könyvszemle (1997/4), 482–87.

1998

 • Kodolányi János és Szabó Lőrinc levelezéséből, Hitel (1998/10), 34–52.

1999


2001


2002


Hivatkozás: hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzözön_(regény)

2003


2004

 • Vízöntő küszöbén I, Magyar Szemle (2004/1–2), 106–21
Hivatkozás: hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzözön_(regény)

Hivatkozás: hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzözön_(regény)

 • Eredet és jelkép: Kodolányi János és kortársai (Budapest: Argumentum, 2004), 235 p.
Recenzió: Mórocz Zsolt: Homo Magicus (Horányi Károly: Eredet és jelkép), Magyar Szemle (2006/1–2), 133–43
www.magyarszemle.hu/szamok/2006/1/homo_magicus

2006


2007

 • Szabó Lőrinc első igazolási tárgyalásának jegyzőkönyve, Magyar Napló (2007/10), 23–30.
Ismertetés: www.nemzetiforum.hu/admin/data/file/200710296.pdf

2008

 • Szabó Lőrinc, Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, a szöveget gondozta, a jegyzeteket, az életrajzot és az utószót írta Horányi Károly és Kabdebó Lóránt (Budapest: Osiris, 2008), 930 p.

2009

 • Szabó Lőrinc mint a Magyarország segédszerkesztője és az Új Szellemi Front, Irodalomtörténeti Közlemények (2009/3), 273–336; (2009/4), 395–471.

2010

 • Vád és emlékezet: Lezáratlan eljárások Szabó Lőrinc ügyében, Kortárs (2010/1), 1–26.Előadás


1999

 • Szabó Lőrinc Tücsökzene és Kodolányi János Vízözön című művének kapcsolata. Elhangzott a Kodolányi János helye és szerepe a magyar irodalomban címmel, a Magyar Írószövetség és a Mundus Magyar Egyetemi Kiadó által az író születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett konferencián, 1999. március 25-én.

2002

 • Kodolányi János levelezéséről. Elhangzott II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár által rendezett, Szabó Lőrincről a Költészet Napján elnevezésű rendezvényen, 2003. április 9-én.

2009

 • Scientia Spatii: Az MTAK Bolyai János honlapja, bemutató előadás a Millenáris, Jövő Háza Supka Géza termében 2009. április 24-én, XVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programja keretében, többekkel együtt.
 • Négykezesek, előadás a Kodolányi János születésének 110., halálának 40. évfordulója alkalmából rendezett konferencián, 2009. május 28-án Közép-Európai Kulturális Intézetben.
 • Kodolányi János levelezése, előadás a Telkiben 2009. október 10-én rendezett Kodolányi szimpóziumon.
 • Kodolányi János levelezése, előadás a Rákoshegyi Közösségi Házban 2009. december 3-án rendezett Kodolányi-konferencián.Digitalizálás
Tördelés

2008

 • Eckhardt Tibor, Visszaemlékezések, 1941–1943, szerk. Kádár Lynn Katalin, ford. Strausz Péter (Budapest: L'Harmattan, 2008), 528 p. [olvasószerkesztés, tördelés kiadói sorozat számára, minta alapján]
 • Konszenzus és küzdelem, szerk. Novák Zoltán, Pétervári Zsolt, Szentpéteri Nagy Richard (Budapest: Méltányosság Politikaelemző Központ–L'Harmattan, 2008), 207 p. [olvasószerkesztés, tipográfiai terv, tördelés]
 • Strausz Péter, Kamarák a két világháború közti Magyarországon, (Budapest: L'Harmattan, 2008), 202 p. [olvasószerkesztés, tördelés kiadói sorozat számára, minta alapján]
 • Zachar Péter Krisztián, Ellenforradalom és szabadságharc: Az 1848. őszi nyílt dinasztikus ellenforradalmi fordulat, szeptember 29–december 16 (Budapest: L'Harmattan, 2008), 202 p. [olvasószerkesztés, tördelés kiadói sorozat számára, minta alapján]

2009

 • Dobos Marianne, Sorsfordító karácsonyok, 1944, 1956, 1989, előszó: Erdő Péter, (Budapest, Ráció, 2009), 459 p. [olvasószerkesztés, borító- és tipográfiai terv, tördelés]
 • Királygyilkosság Marseille-ben: Eckhardt Tibor emlékirata, szerk. Kádár Lynn Katalin, ford. Strausz Péter (Budapest: L'Harmattan, 2009), 217 p. [olvasószerkesztés, tördelés kiadói sorozat számára, minta alapján]

2010

 • Ćurković-Major Franciska, Szabó Lőrinc kelet-adriai utazásai, Szabó Lőrinc Füzetek 10 (Miskolc: Miskolci Egyetem BtK, Szabó Lőrinc Kutatóhely, 2010), 176 p. [olvasószerkesztés, borító- és tipográfiai terv, tördelés]Interjúk

2007