Kiállítás a Vasarely-teremben
2003. 10. 28.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára a Rákóczi-szabadságharc kitörésének 300. évfordulója tiszteletérekiállítást rendez "Rákóczi Ferenc ... a' szabadságért öszve szövetkezett Magyarság vezérlő fejedelme..." címmel.

A kiállítást 2003. október 28-án 14:30 órakor R. Várkonyi Ágnes, a történettudomány doktora nyitja meg. A kiállítás középpontjában a II. Rákóczi Ferencet vezérlő fejedelemmé választó – a szécsényi országgyűlésen, 1705. szeptember 20-án kelt – okirat áll. Az egyedülálló dokumentum tudomásunk szerint még soha nem szerepelt kiállításon. Az érdeklődők elé tárunk több, a fejedelem által kiadott iratot, korabeli nyomtatványt és metszetet. Néhány irat- és kéziratmásolat segítésével bemutatjuk a Magyar Tudományos Akadémia úttörő szerepét a Rákóczi-kor forráskiadásában.

A kiállítás helye: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (Budapest V. Arany János u. 1), Vasarely-terem.
A kiállítás 2003. október 28-tól november 14-ig, hétfőtől–péntekig 10:00–17:00 óra között látogatható.