Emlékezés a könyvtáralapító gróf Teleki Józsefre
2007. 03. 19.

A Magyar Tudós Társaság első elnökére, az Akadémiai Könyvtár alapítójára emlékeztek a könyvtár munkatársai gróf Teleki József mellszobránál március 19-én.

Gróf Teleki József (1790–1855) 1826. március 16-án jelentette be, hogy testvéreivel együtt az apjuktól, Teleki Lászlótól örökölt és általuk is gyarapított családi könyvtárt a létrehozandó Magyar Tudós Társaságnak adományozza. A könyvtár alapító nyilatkozatát 1826. március 17-én nyújtották be a rendek ülésének. Az Akadémiai Könyvtárban erről az eseményről minden évben megemlékeznek Teleki Józsefnek az előcsarnokban álló mellszobránál.

A könyvtár főigazgatója, Náray-Szabó Gábor akadémikus köszöntőjében elmondta, hogy Teleki tudott a magyar tudós társaság felállítását célzó országgyűlési javaslatról, s nyilvánvaló volt számára, hogy a felajánlott anyagi források nem teszik lehetővé, hogy az Akadémia azonnal saját könyvtárt alapíthasson. Tudta, hogy az intézmény könyvtár hiányában nem lesz képes ellátni vállalt feladatait, ezért csatlakozott adományával a többi felajánláshoz.
Marosi Ernő, az Akadémia alelnöke beszédében méltatta a Magyar Tudós Társaság első elnökének tudománypolitikai tevékenységét és részletesen szólt Ferenczy István Telekiről készített mellszobrának történetéről. A szobornál helyezték el az Akadémia és a Könyvtár vezetői a megemlékezés virágait.