Beiratkozás

Beiratkozási feltételek

A könyvtár, illetve különgyűjteményei használatához és a beiratkozáshoz érvényes, a személyazonosságot és lakcímet igazoló okmány szükséges. A felsőoktatási intézmények hallgatóinak érvényes diákigazolványukat is be kell mutatniuk.

Beiratkozási díjak »

Helyben olvasásra jogosultak érvényes látogatójeggyel

 • az MTA rendes és levelező tagjai, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjai;
 • az akadémiai tudományos minősítéssel rendelkezők, a PhD fokozattal rendelkezők, a PhD hallgatók és az ösztöndíjasok;
 • az MTA intézeteinek kutatói;
 • az egyetemi és főiskolai oktatók;
 • más kutató vagy oktató munkát végzők (tanár, orvos, szerkesztő, mérnök stb.);
 • az egyetemi és főiskolai hallgatók;
 • és minden 18. életévét betöltött személy, akinek munkájához, tanulmányaihoz a keresett dokumentumok csak a Könyvtárban találhatók meg.

Kölcsönzésre jogosultak érvényes kölcsönzőjeggyel

 • az MTA rendes és levelező tagjai, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjai;
 • az akadémiai tudományos fokozattal rendelkezők (az MTA doktora cím vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat, tudomány kandidátusa);
 • az MTA irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél tudományos kutatóként foglalkoztatott munkatársak;
 • a tudományegyetemek bölcsészet- és természettudományi karán egyetemi magántanári minősítést szerzett kutatók;
 • az egyetemek bölcsészet- és természettudományi kari oktatói;
 • a tudományegyetemek bölcsészet- és természettudományi karán PhD fokozatot nyert kutatók;
 • a magyarországi egyetemek doktori iskoláin posztgraduális (PhD) képzésre beiratkozott hallgatók;
 • a Könyvtár és az MTA Titkársága munkatársai tudományos és tanulmányi céllal.

Az Akadémiai Levéltár őrzésében lévő, kutatási korlátozás alá nem eső anyagban kérelemre bármely természetes személy ingyenesen kutathat (ehhez nem kell a Könyvtárba beiratkoznia). A kérelmet a Levéltár vezetőjéhez kell benyújtani, aki a megfelelő törvényi rendelkezések alapján adja meg a kutatási engedélyt.

A Keleti Gyűjtemény az Akadémia palotájának földszintjén található. Olvasótermében nyolc olvasó kutathat egyszerre. Kizárólag a tudományos fokozattal rendelkező orientalisták, az orientalisztika szakos PhD-hallgatók, valamint az MTA munkatársai kölcsönözhetnek egyes, korlátozás alá nem eső könyveket. A kölcsönözhető könyvek száma nem haladhatja meg az 5 darabot. A kéziratok és a muzeális értékű régi könyvek csak mikrofilmen használhatók, indokolt esetben, osztályvezetői engedéllyel lehet az eredeti dokumentumot tanulmányozni. Fénymásolatot a könyvtári szabályzatban részletezett feltételek szerint lehet rendelni, ha az állományvédelemi szempontok azt megengedik.

A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye az Akadémia palotájának első emeletén található. Olvasótermében nyolc olvasó kutathat egyszerre. Használatához olvasójegy szükséges és kutatói nyilatkozatot is ki kell tölteni. Kölcsönzés nincs. A kódexek, az ősnyomtatványok és a különleges értékű autográfok kizárólag osztályvezetői engedéllyel, egyébként (lehetőség szerint) mikrofilmen használhatók. Fénymásolat régi könyvekről egyáltalán nem, kéziratokról pedig csak akkor készíthető, ha az nem rongálja az anyagot. A kéréseket minden esetben külön bíráljuk el. Ugyanez érvényes a mikrofilm- és fényképfelvételek megrendelésére is. Doktori és kandidátusi disszertációból csak a szerző vagy jogutódja előzetes írásbeli engedélyével készíthető másolat. A raktári kiszolgálás a kért anyag raktári elhelyezése szerint, rövid határidővel vagy előkészítési rendben történik. Folyamatos használat esetén az anyagot a kutató számára félretesszük. A félretett vagy előkészített anyagot a raktári kiszolgálás idejétől függetlenül kiadjuk.