Beiratkozás

Beiratkozási feltételek

A könyvtár, illetve különgyűjteményei használatához és a beiratkozáshoz érvényes, a személyazonosságot és lakcímet igazoló okmány szükséges. A felsőoktatási intézmények hallgatóinak érvényes diákigazolványukat is be kell mutatniuk.
Aki még soha nem volt beiratkozva könyvtárunkba, előzetesen is regisztrálhat online. A regisztrációs űrlap kitöltése megkönnyíti az első beiratkozást. Ha a kitöltést követő 8 napon belül felkeresi könyvtárunkat, az adatok egyeztetése után véglegesítheti a beiratkozást.

Beiratkozási díjak »

Helyben olvasásra jogosultak érvényes látogatójeggyel

 • az MTA rendes és levelező tagjai, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjai;
 • az akadémiai tudományos minősítéssel rendelkezők, a PhD fokozattal rendelkezők, a PhD hallgatók és az ösztöndíjasok;
 • az MKH kutatói;
 • az egyetemi és főiskolai oktatók;
 • más kutató vagy oktató munkát végzők (tanár, orvos, szerkesztő, mérnök stb.);
 • az egyetemi és főiskolai hallgatók;
 • és minden 18. életévét betöltött személy, akinek munkájához, tanulmányaihoz a keresett dokumentumok csak a Könyvtárban találhatók meg.

Kölcsönzésre jogosultak érvényes kölcsönzőjeggyel azok a magyar állampolgárságú vagy tartósan Magyarországon élő személyek, akik

 • az MTA rendes és levelező tagjai, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjai;
 • az akadémiai tudományos fokozattal rendelkezők (az MTA doktora cím vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat, tudomány kandidátusa);
 • az MKH tudományos kutatói;
 • valamely magyarországi egyetem határozott vagy határozatlan időre kinevezett oktatói;
 • magyarországi egyetemen szerzett vagy honosított PhD fokozattal rendelkező kutatók;
 • a magyarországi egyetemek doktori iskoláin posztgraduális (PhD) képzésre beiratkozott hallgatók;
 • a Könyvtár és az MTA Titkársága kutatómunkát végző vagy tanulmányaikat folytató munkatársai;
 • valamint méltánylást érdemlő esetben az MTA külső tagjai.

Virtuális olvasójegyet válthat minden 18. életévét betöltött, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező személy.

A virtuális olvasójeggyel igénybe vehető szolgáltatások:

 • a Könyvtár által előfizetett, távoli elérést is biztosító online adatbázisok használata könyvtári EduID azonosítóval
 • elektronikus másolatok ingyenes szolgáltatása azon előfizetéses online adatbázisokból, amelyek csak a könyvtár IP tartományában érhetőek el
 • elektronikus másolatok készítése és küldése a Könyvtár törzsgyűjteményébe tartozó dokumentumokról (legfeljebb havi 50 felvétel erejéig, a másolatokra vonatkozó szabályok figyelembevételével)

A virtuális olvasójegy a könyvtár helyben használatára, kölcsönzésre és könyvtárközi kölcsönzésre nem jogosít, de a beiratkozási díj különbözetének megfizetésével bármikor átváltható más típusú olvasójegyre.
Ezt az olvasójegyet azoknak javasoljuk, akik személyesen egyelőre nem keresnék fel könyvtárunkat, de szívesen használnák az itt hozzáférhető elektronikus forrásokat, vagy esetenként szükségük volna egy-egy cikk, könyvrészlet másolatára.
Virtuális olvasójegyet ennek az űrlapnak a kitöltésével lehet igényelni, a beiratkozási díjat banki átutalással lehet kifizetni. Az adatok beérkezése után e-mailben küldjük a számlát és a beiratkozási nyilatkozatot az űrlapon megadott címre.

Az Akadémiai Levéltár őrzésében lévő, kutatási korlátozás alá nem eső anyagban kérelemre bármely természetes személy ingyenesen kutathat (ehhez nem kell a Könyvtárba beiratkoznia). A kérelmet a Levéltár vezetőjéhez kell benyújtani, aki a megfelelő törvényi rendelkezések alapján adja meg a kutatási engedélyt.

A Keleti Gyűjtemény az Akadémia palotájának földszintjén található. Olvasótermében nyolc olvasó kutathat egyszerre. Kizárólag a tudományos fokozattal rendelkező orientalisták, az orientalisztika szakos PhD-hallgatók, valamint az MTA munkatársai kölcsönözhetnek egyes, korlátozás alá nem eső könyveket. A kölcsönözhető könyvek száma nem haladhatja meg az 5 darabot. A kéziratok és a muzeális értékű régi könyvek csak mikrofilmen használhatók, indokolt esetben, osztályvezetői engedéllyel lehet az eredeti dokumentumot tanulmányozni. Fénymásolatot a könyvtári szabályzatban részletezett feltételek szerint lehet rendelni, ha az állományvédelemi szempontok azt megengedik.

A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye az Akadémia palotájának első emeletén található. Olvasótermében nyolc olvasó kutathat egyszerre. Használatához olvasójegy szükséges és kutatói nyilatkozatot is ki kell tölteni. Kölcsönzés nincs. A kódexek, az ősnyomtatványok és a különleges értékű autográfok kizárólag osztályvezetői engedéllyel, egyébként (lehetőség szerint) mikrofilmen használhatók. Fénymásolat régi könyvekről egyáltalán nem, kéziratokról pedig csak akkor készíthető, ha az nem rongálja az anyagot. A kéréseket minden esetben külön bíráljuk el. Ugyanez érvényes a mikrofilm- és fényképfelvételek megrendelésére is. Doktori és kandidátusi disszertációból csak a szerző vagy jogutódja előzetes írásbeli engedélyével készíthető másolat. A raktári kiszolgálás a kért anyag raktári elhelyezése szerint, rövid határidővel vagy előkészítési rendben történik. Folyamatos használat esetén az anyagot a kutató számára félretesszük. A félretett vagy előkészített anyagot a raktári kiszolgálás idejétől függetlenül kiadjuk.