Idézettség-keresés, publikációs adatbevitel

A Számítógépes Referensz Szolgálat bármely tudományterület művelői részére vállalja publikációs listák és az idézettségi adatok beépítését a Magyar Tudományos Művek Tárába, mely a magyar tudományos élet szereplőinek tudományos közleményeit, illetve azok idézettségét gyűjti és tárolja.

Idézettség-keresést a Clarivate Analytics Web of Science Core Collection (1975-) adatbázis segítségével végzünk.

A fenti szolgáltatások igénybe vételéhez szükség van a megrendelő által rendelkezésünkre bocsátott publikációs listára.

Ezen szolgáltatásaink térítéskötelesek.

Az egyéb keresési lehetőségekről, a megrendelés módjáról és határidejéről Sallai Ágnes nyújt tájékoztatást a (06-1) 411-6100 / 647-es telefonszámon vagy az 'idezettseg [at] konyvtar . mta . hu' e-mail címen.

Díjszabások »