Idézettség-figyelés, impakt-faktor, publikációs adatbevitel

A Számítógépes Referensz Szolgálat bármely tudományterület művelői részére keres idézettséget és állít össze impaktfaktor-listát.

Idézettség figyeléséhez, illetve az impaktfaktor-lista összeállításához a Thomson Reuters alábbi adatbázisait használjuk:

  • Science Citation Index Expanded (1975–)
  • Social Sciences Citation Index (1975–)
  • Arts & Humanities Citation Index (1975–)
  • Journal Citation Reports (1975–)

Idézettséget 1975-től, impaktfaktor-listát a természettudományok területén 1975-től, a társadalom- és a humán tudományok művelőinek 1977-től készítünk; ehhez szükség van a megrendelő által összeállított publikációs listára.

Ügyfeleink megrendelhetik a publikációs listák és az idézettségi adatok beépítését a Magyar Tudományos Művek Tárába, mely a magyar tudományos élet szereplőinek tudományos közleményeit, illetve azok idézettségét gyűjti és tárolja. Ezen szolgáltatásaink térítéskötelesek.

Az egyéb keresési lehetőségekről, a megrendelés módjáról és határidejéről Sallai Ágnes nyújt tájékoztatást a (06-1) 411-6100 / 647-es telefonszámon vagy az idezettseg@konyvtar.mta.hu e-mail címen.

Díjszabások »