Publikációs adatbevitel, Idézettség-keresés

A Számítógépes Referensz Szolgálat bármely tudományterület művelői részére vállalja publikációs lista és idézettségi adatok beépítését, kiegészítését a Magyar Tudományos Művek Tárába, mely a magyar tudományos élet szereplőinek tudományos közleményeit, illetve azok idézettségét gyűjti és tárolja.

A szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges a szerzők (kutatók) által rendelkezésünkre bocsátott publikációs lista, amely lehet az MTMT-ben már korábban feltöltött lista is.

Publikációs lista kiegészítést a MATARKA és a Clarivate Analytics Web of Science Core Collection (1975-) adatbázis segítségével végzünk.

A feltöltött listát ellenőrizzük; formai módosításokat hajtunk végre: duplumszűrés, pontatlan vagy hiányos tételek javítása, külső azonosítók – linkek olvashatóságának – ellenőrzése.

Idézettség-keresést a Clarivate Analytics Web of Science Core Collection (1975-) adatbázis segítségével végzünk.

A találatokat beépítjük az MTMT-ben szereplő lista megfelelő tételeihez.
A feltöltött idézettségi listát ellenőrizzük; formai módosításokat hajtunk végre: duplumszűrés, hiányzó jóváhagyások pótlása.

Lehetőség van a szerzők (kutatók) által összeállított idézettségi lista bevitelére – szerzői felelősséggel az adatok megbízhatósága tekintetében –, amennyiben pontos bibliográfiai leírást ad a megrendelő mind az idézett, mind pedig az idéző művekről (idézett mű, alatta az idézők felsorolása).

Ezen szolgáltatásaink térítéskötelesek.

A megrendelés módjáról és határidejéről érdeklődjön az idezettseg [at] konyvtar . mta . hu címen!

Díjszabások »

Kedvezményes, 50%-os árat biztosítunk, amennyiben a Megrendelő saját publikációinak PDF példányát a könyvtár rendelkezésére bocsátja a REAL repozitórium számára nyílt hozzáférésű közzétételre. A publikációkra vonatkozó követelmények: a szerző 2000 után megjelent teljes tudományos közleményei közül legalább 5 db, karakterfelismertetett (OCR), legalább 300 DPI felbontású PDF dokumentum, ami a megrendelés leadásakor még nem szerepel a REAL repozitórium gyűjteményében. A kedvezmény akkor is érvényesíthető, amennyiben a szerző minden 2000 után megjelent teljes tudományos közleménye - amit az MTMT-ben szereplő publikációs listája tartalmaz - szerepel a repozitóriumban és ezért nem tud megfelelni az utóbbi feltételnek.