LUKÁCS GYÖRGY HAGYATÉKA

Lukács György filozófus végrendeletében könyvtárát az MTA Filozófia Intézetének, a kéziratait az MTA Könyvtár Kézirattárának, bútorait örököseinek hagyta. Lakása köztulajdon volt, amely ma Budapest Főváros V. kerületének a tulajdonában áll, és amelyet jelenleg az MTA Könyvtár is Információs Központ (MTA KIK) bérel.

Végrendeletét halálakor nem hajtották végre, 1972-ben az MSZMP Központi Bizottság egy „Lukács Archívum” nevű intézményt hozott létre, amelynek munkatársai 1972 és 1990 között több fontos könyvet kiadtak. Ez idő alatt azonban nem készült el Lukács munkásságának bibliográfiája, ugyanakkor a hagyaték kibővült az alkalmazottak által vásárolt és ajándékba kapott könyvekkel és kéziratos anyagokkal.

A hagyaték rendszerezése, on-line elérhetősége és széles körű kutathatósága érdekében az MTA KIK 2018 és 2020 között:

  • Feldolgozta a könyvtár teljes állományát, a nem Lukács hagyatéki könyvtárat részben beépítette az MTA KIK állományába, a már meglévő könyveket magyar egyetemi könyvtáraknak ajándékozta. Minden könyvből legalább egy példányt megőrzött, a feldolgozás után a hagyatéki könyvtár kivétel nélkül elérhető a Lukács lakásban.

  • A kézirat hagyatékot szabványosan katalogizálta, digitalizálta. A kéziratokat a végrendeletnek megfelelően az MTA KIK Kézirattárában tároljuk, itt találhatóak Lukács György kéziratai és levelezése. Az eredeti Lukács hagyatékhoz időközben oda „sodródott” kéziratokat a család, illetve a kutatók jogörökösei szállították el.

  • A könyvek kézírásos bejegyzéseit szintén digitalizálta, ezek a megfelelő katalógus tétel mellett szintén kutathatóak.

A Lukács könyvtár katalógusa az MTA KIK ALEPH rendszerében kereshető. Javasolt az összetett keresés, hiszen az egyszerű kereséssel túl nagy a találati halmaz.

Keresni lehet:

– Lukács György művei
– Lukács Györgyre vonatkozó szakirodalom
– Lukács György tulajdonában volt könyvek
– Lukács György könyveiben lévő kéziratos ajánlások
– Lukács György kéziratai
– Lukács György levelezése
– Más hagyatékokban lévő Lukács György levelek

A Lukács könyvtár katalógusa PDF formában, szerkesztetten is elérhető, a kéziratos ajánlások mutatója külön is.


Az előkészített kéziratos dokumentumok az MTA KIK Kézirattárának olvasótermében (1051 Budapest V. ker., Széchenyi István tér 9. [az MTA palotájának I. emeletén]), Lukács György könyvei az MTA KIK olvasótermében (Budapest, Arany János u. 1.), illetve egyes kötetek az MTA KIK Kézirattárának olvasótermében (1051 Budapest V. ker., Széchenyi István tér 9.) használhatók.

Az egykori Lukács lakás továbbra is látogatható, ott találhatóak meg:

– Lukács György bútorai, a filozófus örökösei tulajdonából
– Lukács György könyvtára, rendezetten, és katalogizáltan
– Lukács György műveinek kiadásai
– Lukács Györgyre vonatkozó szakirodalom

Látogatását e-mailben előre egyeztetett időpontban várjuk: lukacs . archivum [at] konyvtar . mta . hu