A "Pro Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae" Alapítvány

Kuratóriuma
Felügyelő bizottsága
Tevékenysége
Közhasznúsági jelentések:
    2009 (pdf, 164 KB) »
    2008 (pdf, 165 KB) »
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003


A "Pro Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae" Alapítvány kuratóriuma

Elnök:
 • Ritoók Zsigmond, az MTA tagja
Tagjai:
 • Finta József, az MTA tagja
 • Fodor Sándor professzor, ELTE Arab Tanszék
 • Karsai Béla elnök, Műanyagtechnikai Holding Rt.
 • Láng István, az MTA tagja
 • Nyomárkay István, az MTA tagja
 • Pléh Csaba, az MTA tagja
 • Szabadhegy Péter igazgató, Helikon Rt.
 • Zilahy Péter főosztályvezető, az MTA Főtitkári Titkárság vezetője


A "Pro Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae" Alapítvány felügyelőbizottsága

Elnök:
 • Gömbös Ervin közgazdász, a politika tud. kandidátusa

Titkár:
 • Gáspárné Kempfner Anna építészmérnök
 • Hazai György, az MTA tagja


A Pro Bibliotheca Alapítvány tevékenységéről

Székhely:

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
H-1051 Budapest V. ker., Arany János u. 1.

Postacím: H-1245 Budapest, Pf. 1002

Adószám: 19651666-1-41

Közhasznúsági besorolási fokozat: közhasznú szervezet

Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: ProBibl 1991/893 sz. alatt; 1990. december 14.
Közhasznúságú nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 12 Pk.64471/6; 1999. június 17.

Az Alapítvány célja: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (a továbbiakban: MTAK) gyarapítása kéziratokkal, hagyatékokkal, egyedi kötetekkel és korszerű információhordozókkal. Az MTAK informatikai infrastruktúrájának fejlesztése. Nemzetközi szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartás; tanulmányutak, konferencia részvételek támogatása, nemzetközi tagsági díjak fedezése. Az MTAK-ban folyó tudományos kutatások és kiadvány-tevékenység támogatása. Az MTAK állományvédelmi programjának támogatása. Az MTAK kulturális programjainak támogatása.