A Goldziher-levelezés

Goldziher Ignác
Az európai iszlámkutatás máig legnagyobb alakja, Goldziher Ignác (1850–1921) felbecsülhetetlen értékű levelezését a Keleti Gyűjtemény őrzi. A hozzá írt több mint 13 ezer levelet az Akadémia a tudós fiának, Goldziher Károlynak a rendezésében kapta meg. Goldziher korában a nemzetközi kongresszusok mellett a tudományos érintkezés legfőbb formája a levelezés volt, így leveleiben ő is számos tudományos kérdést vitatott meg a kor legnevesebb tudósaival.

Goldziher Ignác magyar nyelven megjelent tanulmányaiból ad gazdag válogatást Könyvtárunk reprint-kötete, Az arabok és az iszlám Ormos István szerkesztésében (1995).

Sir Denison Ross levele Goldziher Ignáchoz
(Goldziher levelezés 36)
Goldziher születésének 150. évfordulója alkalmából a Keleti Gyűjtemény tudományos konferenciát rendezett, melynek előadásai Goldziher Memorial Conference (Keleti Tanulmányok – Oriental studies 12) címmel jelentek meg 2005-ben.