A Kaufmann-gyűjtemény

Kaufmann Dávid (Thein Izidor
festménye, MTAK Kt 16)
Az Országos Rabbiképző Intézet tanára, Kaufmann Dávid (1852–1899) hebraika-gyűjteménye nemzetközi hírnévnek örvend. Kaufmann kiváló tudósa volt a középkori zsidó filozófiának, történelemnek és kultúrtörténetnek, aki szakemberként gyűjtötte a héber kéziratokat és régi könyveket. Halála, majd felesége halála után anyósa, Gomperz Róza akaratából a gyűjtemény Kaufmann Dávid és neje, szül. Gomperz Irma alapítványa néven az Akadémia Könyvtárának tulajdonába került. A könyvtár katalógusát Kaufmann tanítványa, Weisz Miksa jelentette meg a tudós özvegyének kívánságára 1906-ban, s ugyanabban az évben a Magyar Tudományos Akadémia április 23-i ülésén Goldziher Ignác adott róla tájékoztatást.

A gyűjtemény három részre tagolódik: (a) kódexek és kéziratok, (b) geniza-töredékek, (c) nyomtatott könyvek. "Kéziratok 594 számmal, melyek a héber irodalom összes ágaira és korszakaira terjednek" – mondja Goldziher, köztük számos egészen ritka értékű darab. Ilyen az A. 280 jelzetű filozófiai munka héberbetűs arab nyelven, Kitáb al-muhtavi címmel, Júszuf al-Baszír műve a XI. századból, vagy az A. 50 jelzetű Misna-kódex. Goldziher a kéziratok között egy hungaricumra hívja fel a figyelmet (A. 349), "melyet már maga Kaufmann e kézirata alapján 1895-ben kiadott..., Buda visszavételének (1686) egy szemtanútól héber nyelven írt elbeszélését".

Külön méltatja azokat a gazdagon díszített, festményes kéziratokat, amelyek a zsidó könyvművészet legszebb alkotásai közé tartoznak: "e gyűjtemény inkább műtörténeti, semmint irodalmi szempontból bír nagy értékkel: 25 darab héber nyelvű, gazdagon illusztrált, többnyire Olaszországból származó leginkább hártya-codex".

Levél, 11. század (Kaufmann Gen. 170[129])
Ilyen az ún. Kaufmann-Haggáda (A. 422), melynek facsimile-kiadása két ízben is megjelent, először Scheiber Sándor (1957), majd Gabrielle Sed-Rajna (1990) gondozásában. "A kéziratok egy külön osztályául említem az egyiptomi Genizáhkból szerzett okiratokat és töredékeket, részint arab, részint héber nyelven..., melyek az élet mindenféle vonatkozásáról közvetlen tanúságot nyújtanak", a mintegy 2 ezer könyv pedig "ősnyomtatványokban és régi nyomtatványokban gazdag gyűjteményt alkot" – mondja Goldziher Ignác.

A Kaufmann-gyűjteménybe tartozó kairói genizákat, a mintegy hétszáz töredéket a kaliforniai Getty Alapítvány jóvoltából sikerült restauráltatni. A Keleti Gyűjtemény által 1999-ben rendezett Kaufmann Emlékülés anyaga David Kaufmann Memorial Volume címen 2002-ben jelent meg (Keleti Tanulmányok – Oriental Studies 10). A Kaufmann Gyűjtemény digitális verziója 2008 novemberében jelent meg.