Taiwan Resource Centre for Chinese Studies

Május 16-án az MTA Könyvtár és Információs Központ Keleti Gyűjteményében ünnepélyes keretek között megnyílt a Taiwan Resource Center for Chinese Studies.

A tajvani National Central Library rendszeres könyvadománnyal és adatbázisokhoz való hozzáféréssel e központon keresztül támogatja a hazai sinológiai kutatást.

A tudományos előadással és kis könyvkiállítással egybekötött eseményen a két intézmény közötti szerződést

Prof. Dr. Tseng Shu-hsien
, a National Central Library (Republic of China) főigazgatója és
Prof. Dr. Monok István
, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója látta el kézjegyével.

Kapcsolat

TRCCS honlap

Simon Petra
Telefon: (06-1) 411-6100 / 653, +36-70-653-3183
simon . petra [at] konyvtar . mta . hu


A Taiwan Resource Center for Chinese Studies-ról

A kínai tanulmányok nemzetközivé válásával valamint a Kínai Köztársaság kormányának „a taiwani jegyeket mutató kínai kultúra” népszerűsítésére irányuló erőfeszítéseivel összhangban a Taiwani Nemzeti Könyvtár (National Central Library, NCL) 2012-ben a könyvtár kiadói cserekapcsolataira és három évtizedes, a kínai tanulmányok terén folytatott akadémiai együttműködésre alapozva létrehozta a tengerentúli Taiwani Kínai Tanulmányok Kutatóközpontját (Taiwan Resource Center for Chinese Studies, TRCCS). A jelentős külföldi egyetemeken és kutatóintézetekben működő központok célja a taiwani sinológiai kutatások népszerűsítése, és egy olyan, együttműködésen alapuló sinológiai kutatási és információs platform kiépítése, amely kiszélesíti és elmélyíti a kínai és a nyugati világ közötti kulturális kapcsolatokat.

A TRCCS ugyanakkor új mérföldkőnek tekinthető az NCL kínai tanulmányok népszerűsítése terén elért érdemei történetében. 1981-ben Taiwan megalapította a Kínai Tanulmányok Információs és Kutatóközpontját, és az NCL felügyelete alá helyezte. 1987-ben a központ a Kínai Tanulmányok Központja (Center for Chinese Studies, CCS) nevet kapta, hangsúlyozva ezzel a tudományos kutatási funkcióját. Több éves munkával a CCS egy 220 000 kötetből álló gyűjteményt állított össze. Rendszeres kiadványai között három folyóirat szerepel, továbbá kiadott 33 könyvkatalógust ill. könyvet, valamint 5 különböző válogatást az NCL gyűjteményéből és sinológiai forrásmunkákból. A CCS gyűjteményéhez mérve az NCL gyűjteménye nagyobb, szélesebb körű, mintegy 4,5 millió művet számlál. Ez a tudományos forrásanyag hosszú évek taiwani és Taiwanon kívüli gyűjtőmunkájának eredménye. A TRCCS megalapításával az NCL azon munkálkodik, hogy ezek a források világszerte elérhetővé váljanak a sinológiai kutatások számára.

Taiwan a ’90-es években került először a világméretű érdeklődés központjába, a sziget kettős csodájának, a gazdasági fellendülésnek és a demokratikus reformoknak köszönhetően. A sikeres gazdasági és politikai átalakulást előmozdító társadalmi, kulturális és egyéb tényezők iránti érdeklődéssel párhuzamosan megnőtt a külföldi kutatók tudományos érdeklődése a taiwani kultúra egyéb aspektusai, pl. az irodalom, templomépítészet, oktatás, filmművészet iránt. Ez a folyamat a kutatási adatok és a publikációk iránti kereslet növekedését hozta magával. Hogy megfeleljen a szükségleteknek, az NCL folyamatosan nagy mennyiségben ellátja a TRCCS-t a kínai tanulmányokkal kapcsolatos kiadványokkal.A TRCCS három sajátos funkciót tölt be:
  • Bemutatja a kínai tanulmányokkal kapcsolatos taiwani kutatási eredményeket és forrásokat.
  • Segíti a nemzetközi cserekapcsolatokat a kínai tanulmányok terén.
  • Hangsúlyozza a civilizációk összetartozását, békés együttélését.


Hírek, események