Reprodukciós szolgáltatások

A Kézirattár anyagáról fénykép és fénymásolat, illetve mikrofilm és digitális másolat rendelhető az alábbi feltételekkel:

  • A dokumentumok kiadási vagy egyéb – például reklám vagy üzleti – céllal történő reprodukciójához a Kézirattár vezetőjének engedélye szükséges. A Kézirattár fenntartja magának a jogot, hogy dokumentumai film, videó, fénykép, valamint nyomtatott és elektronikus úton történő közzétételéért esetileg meghatározott ellentételezést kérjen, amelyet gyűjteményének gyarapítására, állagának megóvására és restaurálási célokra fordít.
  • A Kézirattár anyagára a következő módon kell hivatkozni:

    Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye + jelzet, röviden: MTA KIK Kézirattár + jelzet, vagy MTA KIK Régi Könyvek Gyűjteménye + jelzet.

  • Bármilyen jellegű másolatot a kutatótermi felügyelő asztalán található megrendelőlapon lehet kérni. Pontatlan, hiányos vagy olvashatatlan megrendelőlap alapján a megrendelést nem tudjuk teljesíteni.
  • A másolat elkészítésének határidejét a reprodukciós feladattal megbízott könyvtáros szabja meg.
  • A Kézirattárban őrzött kandidátusi és doktori disszertációkról csupán a szerző vagy jogutódja írásbeli engedélyével készítünk fénymásolatot, és csak abban az esetben, ha a dokumentum kötése lehetővé teszi.
  • A kódexekről, ősnyomtatványokról, régi és ritka könyvekről és kötetes kéziratokról, valamint a kéziratos hagyatékokban található nyomtatott anyagokról fénymásolat nem készíthető.

Az elkészült másolatokat csak a számla kiegyenlítése után továbbítjuk a megrendelőnek. A reprodukciós szolgáltatások árlistája honlapunkon és a kutatóteremben is megtalálható.