Szaktárs

A portál azzal a céllal jött létre, hogy közös felületen gyűjtse össze és korszerű módon tegye közzé a legfontosabb magyar szakkönyvkiadók műveit. A portálhoz csatlakozott kiadók kötetei mindenki számára szabadon kereshetők, a teljes szövegű hozzáféréséhez intézményi előfizetés szükséges. Az adatbázisba feltöltött könyvek nem fedik le teljesen az előfizetett kiadók teljes választékát, egyes jogtulajdonosok nem járultak hozzá a könyveik digitalizálásához, illetve időközben megszűntek, nem elérhetők.
Könyvtárunk hálózatáról és beiratkozott olvasóinknak eduID segítségével otthonról is teljes szöveggel elérhetők a következő kiadók kötetei:

• Argumentum Kiadó
• Balassi Kiadó
• Gondolat Kiadó
• Kalligram Kiadó
• Osiris
• Szent István Társulat
• TIT Gondolat Kiadó

Az adatbázis könyvtári EduID-val történő használatához segítséget ebben a videóban vagy útmutatóban talál.