Hírek   2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |

A belföldi könyvtárközi kölcsönzésről

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium rendelkezése értelmében 2007. január 1-től a belföldi könyvtárközi kölcsönzés továbbra is ingyenes, az eredetiben kölcsönzött dokumentumok visszaküldésének postaköltségét azonban a kérő intézménynek vagy magánszemélynek kell állnia.

Információ | 2006.12.15.

Goldziher Memorial Conference

Az MTA Könyvtárának újabb kiadványa látott napvilágot; a Keleti Gyűjtemény a 2000 júniusában tartott Goldziher Emlékkonferencia anyagát jelentette meg a Keleti Tanulmányok 12. kötetében.

Kiadvány | 2006.12.12.

Új bibliográfiai szolgáltatás

Az MTA Könyvtárának új bibliográfiai szolgáltatásáról itt olvashat részletesen.

Szolgáltatás | 2006.12.08.

Decemberi nyitva tartás

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy 2006. december 24-től 2007. január 1-ig a Könyvtár zárva tart.

Információ | 2006.12.11.

A Kőrösi Csoma digitális gyűjtemény bemutatója

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatának keretében 2006. november 14-én az MTA Könyvtára újabb digitális gyűjteményét mutatta be az érdeklődőknek (http://csoma.mtak.hu). A Könyvtár ifj. Pápai Páriz Ferenc peregrinációs könyve és a Ludovicus Carbo-corvina után ezúttal a tibetisztika megalapítójának, Kőrösi Csoma Sándornak és hagyatékának szentelt internetes felületet.

A Pro Bibliotheca Alapítvány támogatásával készült feldolgozás bemutatóját dr. Domsa Károlyné alapítványi titkár nyitotta meg, majd Róna-Tas András akadémikus beszélt röviden Kőrösi Csoma Sándor jelentőségéről és az MTAK Keleti Gyűjteményében található tibeti blokknyomatok és kéziratok történetéről. Ezt követően a Keleti Gyűjtemény tibetista könyvtárosa, Orosz Gergely tartott előadást a Csoma-gyűjtemény legértékesebb darabjait képező ún. Alexander-könyvekről, amiket Kőrösi Csoma Sándor számára és megbízásából állítottak össze tibeti tanítómesterei. A bemutató harmadik részében a Keleti Gyűjtemény vezetője, dr. Dévényi Kinga és a weblap szerkesztője, dr. Sajó Tamás ismertették annak tartalmát. Ennek kapcsán Dévényi Kinga kitért arra, hogy a honlap elkészítésével párhuzamosan egy NKA-pályázat keretében Kőrösi Csoma Sándor és első életrajzírója, Duka Tivadar hagyatékának elektronikus feldogozása is befejeződött. Az állomány mostantól elérhető az MTAK online katalógusában.

A weblap hat részből áll. Az első részben Kőrősi Csoma Sándor életéről és munkásságáról taláunk rövid összefoglalót, amit a lap jobb oldalán Csoma tanulmányainak és keleti utazásának helyszíneiről készült fényképek (pl. Stein Aurél fényképei) és korabeli metszetek, valamint a Keleti Gyűjteményben található eredeti és másolat formájában fellelhető levelek illusztrálnak. A következő rész a Csoma-gyűjtemény 36 tibeti nyelvű könyvével foglalkozik. Itt először a Csoma számára készített Alexander-könyvekről, majd a gyűjtemény többi, vásárlás útján beszerzett darabjáról olvashatunk rövid ismertetést, amit a jobb oldalon a könyvek nyitó- és zárólapjának fotói kísérnek. A honlap harmadik részében az egyik Alexander-könyv (no. 4) első fejezetének fordítása olvasható: a klasszikus buddhista kozmológiát tárgyaló szövegrészt facsimile kiadásban, latin betűs átírásban és magyar, angol, valamint spanyol nyelvű fordításban ismerheti meg az olvasó. Ezt Csoma két fő műve, a Tibeti-Angol Szótár és a Tibeti Nyelvtan előszavának facsimile kiadása követi, amelyből egyebek között utazása céljáról és állomásairól kaphatunk fontos információkat. A következő rész Csoma első életrajzírójával és emlékének legfőbb ápolójával, Duka Tivadarral foglalkozik. Életének rövid, fényképével és leveleivel illusztrált bemutatása után az általa írt Csoma-életrajz angol és magyar nyelvű változatát találhatjuk meg teljes terjedelemben. Ezt követi Stein Aurél Duka Tivadar emlékezete című emlékbeszédének facsimile kiadása. A weblap utolsó, hatodik része a Keleti Gyűjteményben őrzött, de Csoma-hagyatékának részét nem képező, elsősorban Mongóliából származó tibeti könyvekről nyújt rövid, képekkel gazdagon illusztrált ismertetőt.

A teljes anyag magyar, angol és spanyol nyelven is olvasható.

 

Rendezvény | 2006.11.30.

Új digitális gyűjtemény

Látogassa meg Kőrösi Csoma Sándort és a Keleti Gyűjteményben őrzött hagyatékát bemutató digitális kiállításunkat!

http://csoma.mtak.hu

Kiállítás | 2006.11.24.

Befejeződött a Kőrösi Csoma- és a Duka-hagyaték feldolgozása

A Keleti Gyűjteményben befejeződött Kőrösi Csoma Sándor és Duka Tivadar hagyatékának elektronikus feldolgozása. A kéziratok és könyvek az ALEPH-ben kereshetők – a kéziratok külön egységként is – a Keleti Gyűjtemény kéziratai alatt.

Kőrösi Csoma Sándor (1784–1842) hagyatéka Duka Tivadar (1825–1908) közreműködésével 1885-ben került az MTA Könyvtárába, Duka saját, jórészt Csomával kapcsolatos hagyatéka pedig 1904-ben került az Akadémia birtokába. E két hagyaték elektronikus feldolgozására szólt az az NKA pályázata (2120/270), amit az MTAK Keleti Gyűjteménye nyert el és valósított meg.

Hír | 2006.11.02.

Köszönjük!

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára köszönetet mond mindazoknak, akik támogatták az intézményt. Ezúton tájékoztatja az adófizetőket, hogy rendelkezésük alapján az MTA Könyvtára részére felajánlott 2004. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával a "Teleki József emlékkiállítás" megrendezéséhez járultak hozzá.

Információ | 2006.10.31.

A Keleti Gyűjtemény új nyitvatartási rendje

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Keleti Gyűjtemény 2006. október 9-től csütörtökönként ismét 18:00 óráig tart nyitva.

Információ | 2006.10.09.

Hegedűs Endre koncertje

2006. augusztus 19-én Hegedűs Endre zongoraművész adott nagy sikerű koncertet olvasótermünkben a Könyvtár munkatársainak és barátainak.

A koncert egy tervezett rendezvénysorozat első eseménye, amely során Vörösmarty Mihály "Gondolatok a könyvtárban" című, kéziratban nálunk őrzött költeménye nyomán arra a kérdésre keressük a választ, vajon "ment-e a könyvek által a világ elébb?", s ha igen, merre tart. Előadásokat, vitákat, kiállításokat, bemutatókat és más eseményeket tervezünk neves személyiségek és az érdeklődő nagyközönség részvételével.

Hegedűs Endre honlapja »

Rendezvény | 2006.08.24.

Augusztus végi nyitva tartás

Az Akadémiai Könyvtár olvasóterme 2006. augusztus 18–21 között technikai okokból zárva tart!

Információ | 2006.08.14.

Kégl Miklós adománya

A Keleti Gyűjtemény jelentős adományban részesült, amelyet csalai Kégl Miklós úr tett azzal a céllal, hogy elősegítse az ott őrzött Kégl-könyvtár állományvédelmét, restaurálását, elektronikus katalógusban történő feldolgozását, s így Kégl Sándor (1862–1920) szellemiségének továbbélését. A Kégl-könyvtár mintegy 11 ezer könyvet, kéziratot és folyóiratot foglal magában.

Az adomány többek között 12 értékes kézirat restaurálását is lehetővé teszi.

Hír | 2006.06.04.

Új főigazgatója van a Könyvtárnak

Vízi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 2006. május 1-től Náray-Szabó Gábor, az MTA tagját nevezte ki az MTA Könyvtárának főigazgatójává.

Hír | 2006.05.04.

Nyári zárva tartás

Az Akadémiai Könyvtár 2006. július 3 és augusztus 5 között zárva tart. A könyvtárközi kölcsönzés és a kölcsönzött könyvek visszavétele ezen időszak alatt is zavartalanul működik.

Információ | 2006.05.04.

A Keleti Gyűjtemény új nyitvatartási rendje

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Keleti Gyűjteményben kísérleti jelleggel bevezetett csütörtöki, 18:00 óráig tartó nyitva tartás 2006. június 22 és október 5 között szünetel. A Gyűjtemény a továbbiakban ismét 9:00-től 16:00 óráig tart nyitva.

Információ | 2006.06.13.

Kitüntetés kollégánknak

dr. Domsa Károlyné, a Könyvtár főigazgató-helyettese Bibliotéka Emlékérem-díjat kapott a Magyar Kultúra Napja alkalmából.

Hír | 2006.01.23.

A Keleti Gyűjtemény új nyitvatartási rendje

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Keleti Gyűjtemény 2006. február 2-től csütörtökönként kísérleti jelleggel 18:00 óráig tart nyitva.

Információ | 2006.01.17.