Hírek   2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |

Agora program – Könyvbemutató

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára tisztelettel meghívja az Agora program keretében megrendezésre kerülő

Magyar László-emlékülésre és könyvbemutatóra.

Köszöntőt mond: Prof. Náray-Szabó Gábor, az MTAK főigazgatója és João Miguel Vahekeni, Angola magyarországi nagykövete

Helyszín: MTA Palotája (Budapest, V. ker., Roosevelt tér 9), Előadóterem, III. em.
Időpont: 2008. december 12, 9:00 óra

A résztvevőknek az Akadémiai Könyvtárban (Arany János u. 1) büféebédet ad az Afrikai-Magyar Egyesület.

Részletes program (pdf, 51,5 KB) »
Képek az emlékülésről »

(2008. 12. 03.)

A könyv-örökbefogadási akció folytatódik!

Ha látogatónk ide kattint, megjelenik a könyvjegyzék, amelyről választhat egy-két olyan művet, amelyet szívesen látna a könyvtár gyűjteményében. Ha módjában áll a könyvtár számára könyvet megvásárolni, kérjük, vásárlási szándékát a jegyzék elején megadott e-mail címen jelezze. Mecénásaink előtt úgy kívánunk tisztelegni, hogy a nevükkel ellátott ex librist beragasztjuk a támogatásukkal beszerzett könyvekbe.

Segítségüket, támogatásukat előre is köszönjük!

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2008. december 17-én ismét könyv-örökbefogadási ünnepség színhelye lesz a Könyvtár olvasóterme.

Meghívó (pdf, 148 KB) »
Képek az örökbefogadási ünnepségről »

(2008.12.10.)

A Project MUSE adatbázis próbahasználata

A Project MUSE Premium Collection csomagja 2008. december 28-ig elérhető a Könyvtár összes számítógépéről. A csomag mintegy 436, nagyrészt a Könyvtár gyűjtőkörének megfelelő folyóirathoz kínál teljes szövegű hozzáférést. Terveink között szerepel az adatbázis megvásárlása.

Az adatbázisba itt lehet belépni.

(2008.12.02.)

Mindenkit tisztelettel hívunk és szeretettel várunk az Agora program keretében a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára rendezvényére:

Emlékülés és tárlóavatás Rózsa György, az Akadémiai Könyvtár egykori főigazgatója tiszteletére

Köszöntőt mond: Prof. Náray-Szabó Gábor főigazgató
Megemlékezést tart: Prof. Vámos Tibor, dr. Tamás Pál szociológus, dr. Sebestyén György egyetemi tanár és Bánhegyi Zsolt, az MTAK osztályvezetője

Helyszín: MTA Könyvtára (Budapest, V. ker., Arany János u. 1), Vasarely-terem
Időpont: 2008. november 19, szerda, 16:00 óra

Képek az emlékülésről »

(2008.11.18.)

MEGHIVÓ

Az Agora program keretében a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és a Goethe Intézet rendezvényére:

A digitális Goethe-kalendárium bemutatása, közös sajtótájékoztató a Goethe Intézettel

Helyszín: Goethe Intézet (Budapest, IX. ker., Ráday u. 58), I. emeleti rendezvényterem
Időpont: 2008. november 18, kedd, 11:00 óra


Az Elischer Boldizsár gyűjteményéből a Goethe Intézet honlapján látható összeállítás itt található.

Képek a rendezvényről »

(2008.11.26.)

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára az Agora program és a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében bemutatja

a Könyvtár új digitális gyűjteményeit.

Köszöntőt mond: Prof. Náray-Szabó Gábor főigazgató
Kaufmann Dávid és gyűjteménye. Előadó: Raj Tamás főrabbi
Stein Aurél: A Kelet bűvöletében. Előadó: Wojtilla Gyula egyetemi tanár

A digitális gyűjteményeket bemutatja dr. Sajó Tamás (Studiolum)

Helyszín: MTA Palotája (Budapest, V. ker., Roosevelt tér 9), Kisterem
Időpont: 2008. november 12, szerda, 14:00 óra

Képek a bemutatóról »

(2008.11.26.)

Ingyenes beiratkozás az MTA születésnapján

Plakát  
 
Az MTA Könyvtára örömmel tudatja az érdeklődőkkel, hogy a Magyar Tudomány Napja alkalmából 2008. november 3-án, hétfőn ingyenesen iratkozhatnak be a könyvtárba, a szokásos feltételekkel és jogosultságokkal.

További tájékoztatás »

tel.: (06-1) 411-6439
e-mail: mtak [at] konyvtar . mta . hu

(2008.10.25.)

Az Iszlám Kézirat Társaság (TIMA) ülése az MTA Könyvtárában

2008. október 29–31. között Könyvtárunk adott otthont az Iszlám Kézirat Társaság (TIMA) vezetőségi ülésének.

A Társaság, melynek könyvtárunk intézményi tagja, a világ azon gyűjteményeit tömöríti, amelyek jelentős arab, perzsa, török és más muszlim kéziratos anyaggal rendelkeznek.

Céljai között szerepel a kéziratokkal kapcsolatos szakmai információk cseréjének elősegítése, illetve négy tevékenységi körben – a kéziratok katalogizálása, digitalizálása, restaurálása és kiadása terén – az optimális módszerek kidolgozása.

A vendégeket, akik megismerkedtek a Keleti Gyűjtemény kéziratos kincseivel Prof. Náray-Szabó Gábor főigazgató is fogadta.

Képek az ülésszakról »

(2008.10.31.)

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára tisztelettel meghívja Prof. Erdélyi István régész-muzeológus

Régészek a világ tetején

című könyvének bemutatójára.

A szerzőt és a könyvet bemutatja: dr. Dobrovits Mihály turkológus-történész

Erdélyi István Stein Aurél nyomdokain címmel tart előadást

Helyszín: MTA Könyvtára (Budapest, V. ker., Arany János u. 1), Vasarely-terem
Időpont: 2008. október 1, 16:30 óra

A könyv a helyszínen kiadói áron megvásárolható.

Képek a könyvbemutatóról »

(2008.10.8.)

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára tisztelettel meghívja Dr. Kisari Balla György kartográfus

Kogutowicz levelek, térképek

című könyvének vetítéssel egybekötött bemutatójára.

(A kötet alapját képező levelezést az MTAK Kézirattára őrzi.)

Köszöntőt mond: Prof. Náray-Szabó Gábor, az MTAK főigazgatója
Kogutowicz Manó életútját és a szerzőt bemutatja: Szirmay Gábor okleveles mérnök

Helyszín: MTA Könyvtára (Budapest, V. ker., Arany János u. 1), Vasarely-terem
Időpont: 2008. szeptember 24, 16:00 óra

A könyv a helyszínen 50%-os kedvezménnyel, 3000 Ft-ért vásárolható meg.

A kötet, amely Kogutowicz Manó halálának 100. évfordulója alkalmából jelent meg, a Kogutowicz-család csaknem teljes német, magyar és angol nyelvű levelezését, fotóanyagát és a neves kartográfus 53 legszebb, legértékesebb térképét tartalmazza színes másolatban. A szerző Lengyelországban, Csehszlovákiában, Ausztriában, az Egyesült Államokban, Ausztráliában és hazánkban az utolsó huszonöt év alatt gyűjtött dokumentumok alapján írta meg könyvét.

Képek a könyvbemutatóról »

(2008.10.20.)

Fábri Károly hagyatéka a Keleti Gyűjteményben

Hosszas előkészítő tárgyalások után az MTA, a Külügyminisztérium, a Delhi Magyar Kulturális Intézet és a nagykövetség hathatós támogatásával szeptember 10-én megérkezett az MTA Könyvtára Keleti Gyűjteményébe Fábri Károly Lajos (Bp., 1899 – Delhi, 1968) művészettörténész, régész hagyatéka.

Az adományozó, Fábri Károly sógora, Ashok Mathur professzor, aki évtizedeken át gondosan megőrizte az értékes kéziratokat, cikkeket, fotókat és könyveket, és azon fáradozott, hogy azok az MTA Könyvtárába kerülhessenek.

Fábri Károly Lajos filozófia-pszichológia-német szakon szerzett diplomát Pécsett, s ott is doktorált, érdeklődése azonban hamarosan a Kelet művészete felé fordult. Indológiai és művészettörténeti tanulmányai külföldi folytatásához sikerült megnyernie Stein Aurél támogatását, akit 1931–32-ben el is kísért első iráni expedíciójára, így ő volt az egyetlen európai, akit a világhírű régész-felfedező magával vitt kutatóútjára. Ezután – ugyancsak Stein felkérésére – a leletek feldolgozásában vett részt a British Museumban. Az iráni ásatások után Rabindranath Tagore meghívására indiai egyetemekre került vendégprofesszorként. Később az Indus-völgyi civilizáció nagy lelőhelyein (Mohenjodaro és Harappa) folyó ásatásokon dolgozott, utóbb a Central Museum of Lahore kurátora volt. Az indiai régészeten kívül művészettörténettel foglalkozott, ő honosította meg Indiában a műkritikát. Számos könyve és tanulmánya jelent meg angol és francia nyelven. A 30-as években az MTA-n is tartott előadást, 1963-ban látogatott ismét haza, a Hopp Ferenc Múzeumban, az Írók Klubjában és az egyetemen tartott előadásokat.

(2008.09.18.)

Thomson Reuters adatbázisok próbahasználata

A Könyvtár mint a Web of Science elérését biztosító konzorcium tagja ingyenes próbalehetőséget kapott a Thomson Reuters cég néhány adatbázisának használatára. A Web of Knowledge keretében szolgáltatott adatbázisokat 2008. december 31-ig lehet használni a Könyvtárban található összes számítógépről.

ISI Proceedings
(1990–): Nemzetközi konferenciák, szimpóziumok, szemináriumok, műhelybeszélgetések adatai és absztraktjai kereshetőek ebben az adatbázisban; az információk kb. 70%-a nem található meg tudományos folyóiratokban. Két részből áll:
- Science & Technology
- Social Science & Humanities

Derwent Innovations Index
(1963–): Gyors, precíz keresési lehetőséget biztosít a szabadalmakban. Egyesíti magában a szabadalmi információkat tartalmazó Derwent World Patents Indexet és a szabadalmi idézettséget tartalmazó Derwent Patent Citation Indexet. Három részből áll (Szabadalmak: 1963– ; Citációk: 1973–):
- Chemical Section
- Electrical and Electronic Section
- Engineering Section

BIOSIS Previews
(1969–): Élettudományi, orvosbiológiai kutatások, pre-klinikai és kísérleti kutatások, mérések, állatkísérletek és sok más adat található ebben az adatbázisban.

MEDLINE
(1950–): Az amerikai National Library of Medicine (NLM) bibliográfiai adatbázisa, amely 1950-től indexeli az élettudományi rekordokat.

Részletesebb tájékoztató az EISZ honlapján

(2008.08.30.)

Kitüntetés

Augusztus 20. alkalmából Cserbák András, az MTA Könyvtárának munkatársa a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta.

(2008.08.25.)

Az Elsevier kiadó elektronikus könyvei elérhetők a Könyvtárban

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az Elsevier e-book csomagjai közül három érhető el az MTA Könyvtárában. Ezek az elektronikus könyvek az adott diszciplina referensz-művei, amelyek kereshetők, használhatók és teljes szöveggel, .pdf formátumban, fejezetkénti bontásban olvashatók a Könyvtár számítógépein.

Biokémia, genetika, molekuláris biológia: 253 kötet »
Környezettudomány: 89 kötet »
Mezőgazdasági és biológiai tudományok: 186 kötet »

(2008.08.15.)

A Journal Citation Reports elérhető a Könyvtárban

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az MTA Könyvtára a Journal Citation Reports (JCR) tudománymetriai folyóirat 2007-es évfolyamát internetes változatában fizette elő. A JCR a Könyvtár gépeiről hozzáférhető; mind a Science Citation Index (SCI), mind a Social Science Citation Index (SSCI) periodikáinak impakt faktora kereshető.

(2008.08.11.)

Ertugrul Günay, Törökország kultuszminisztere a Keleti Gyűjteményben

2008. július 3-án délután a Hiller István oktatási és kulturális miniszter meghívására Budapesten tartózkodó Ertugrul Günay török kulturális és idegenforgalmi miniszter látogatást tett a Keleti Gyűjteményben.

A vendégeket a Magyar-Török Baráti Társaság vezetőinek kíséretében Náray-Szabó Gábor főigazgató fogadta, aki néhány szóval bemutatta a gyűjteményt.

Jó hangulatú beszélgetés alakult ki, melynek keretében a vendégek megtekintették a gyűjtemény néhány kiemelkedő török vonatkozású darabját. Erre az alkalomra készült el a Könyvtár Miniatures, Figures and Illuminations from the Turkish Manuscripts preserved in the Library of the Hungarian Academy of Sciences című, igényes, többszín-nyomású kiadványa (szerkesztők: Hazai György, Barbara Kellner-Heinkele és Ismail Parlatir).

Képek a rendezvényről »

(2008.07.08.)

Eurázsia Kulturális Útjai (IDP-CREA): Ülésszak a Selyemútról

2008. június 12-13-án az MTA Könyvtára adott otthont annak a munkaértekezletnek, mely a Nemzetközi Dunhuang Projekt keretében most induló Eurázsia Kulturális Útjai (IDP-CREA) program első tudományos megbeszélése volt.

Program (pdf, 61 KB) »

(2008.06.21.)

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára tisztelettel meghívja a következő eseményre:

Gábor Dénes gyermekkori vázlatfüzete: Adomány a Könyvtár részére.

Képek a rendezvényről »

Ünnepi műsor:

Németh József: A Szemere utcától a világhírig
Gordos Géza: Személyes emlékek Gábor Dénesről
Janet Kitchen: A vázlatfüzet bemutatása

Helyszín: MTA Palotája (Budapest, V. ker., Roosevelt tér 9), Körterem, III. em.
Időpont: 2008. június 5, 15:00 óra

(2008.06.12.)

A nemrég befejeződött Könyvfesztivál szakmai programjain munkatársaink kiemelkedő szerepet játszottak; az erről szóló hírt lásd alább.

Képek az előadásokról »

(2008.05.09.)

Az Akadémiai Könyvtár gazdag programmal vesz részt a XV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.

A programok helyszíne: Millenáris (Budapest, II. ker., Kis Rókus u. 16–20), Fogadó, Könyvtáros Klub

2008. április 25. péntek 15:30–16:30

"Árral szemben": Babus Antal irodalomtörténésszel, az Akadémiai Könyvtár kézirattárosával legújabb esszékötetéről beszélget Pécsi Györgyi József Attila-díjas kritikus. (MKE–Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Agora Program)

2008. április 25. péntek 16:30–17:30

"Ország egyetem nélkül": Könyvhasználat, egyetemjárás és értelmiségi életpályák a középkori Magyarországon. Körmendy Kingával, az Akadémiai Könyvtár kézirattárosával beszélget a hazai művelődéstörténet több területét érintő kutatásairól Madas Edit irodalomtörténész. A beszélgetést vetítés kíséri. (MKE–Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Agora Program)

2008. április 26. szombat 11:.00–12:00

"De jót utazunk!": Isztray Botond íróval, az Akadémiai Könyvtár könyvtárosával beszélget Miklóssy Endre építész-eszmetörténész. Közreműködik: Mach András versmondó (MKE–Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Agora Program)

2008. április 26. szombat 12:00–13:00

"Munkára fogni az abszurdot?" Tatár Sándor költővel, az Akadémiai Könyvtár Folyóirattárának munkatársával beszélget verseiről Lackfi János költő (MKE–Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Agora Program)

A Könyvtáros klub teljes programja »

(2008.04.24.)

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy 2008. április 26-án könyvtárunk szombati nyitvatartási rend szerint működik, majd május 1-től 4-ig zárva tart.

(2008.04.24.)

A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézete tisztelettel meghívja

A Magyar Tudományos Akadémia második alapítója. A Vigyázó család és gyűjteménye

című emlékülésre és kiállításra

Az emlékülés helyszíne: MTA Palotája (Budapest, V. ker., Roosevelt tér 9), Kisterem, II. em.
Időpontja: 2008. április 17, 9:00–14:00 óra

A kiállítás helyszíne: MTA Palotája (Budapest, V. ker., Roosevelt tér 9), Művészeti Gyűjtemény, III. em.
Időpontja: 2008. április 17, 14:00 óra

Megtekinthető: 2008. április 18 és május 19 között, hétköznap

Képek a rendezvényről »
Meghívó és részletes program az MTA honlapján »

(2008.04.15.)

Az MTA Könyvtárának kiállítása Hongkongban

 
 
Könyvtárunk Keleti Gyűjteménye és a hongkongi University Museum and Art Gallery közös rendezésében 2008. március 17-én kiállítás nyílik Hongkongban.
A Stein Aurél életét és munkásságát bemutató tárlat – Fascinated by the Orient – a "Szabadság, szerelem" Kínai Magyar Évad keretében kerül bemutatásra a Champion Technology támogatásával.

Beszámoló a kiállításról az MTA honlapján »

Képek a megnyitóról »

(2008.03.30.)

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést vehette át Dr. Murányi Lajos, a Könyvtár ny. munkatársa 2008. március 17-én az MTA Székházában.

Szívből gratulálunk!

Híradás az MTA honlapján

Előadások a Stein-kiállítás kapcsán

A Selyemút rejtett kincsei c. kiállításhoz kapcsolódóan – ld. a hongkongi hírt alább, illetve az oldal alján látható anyagot a Vasarely-teremben 2007 végén tartott kiállításról – angol nyelvű előadásokra kerül sor, amelyre az Akadémiai Könyvtár szeretettel várja az érdeklődőket.

Előadók: Prof. Enami Kazuyuki, Sakamoto Shouji és Dr. Galambos Imre

Helyszín: MTA Palotája (Budapest, V. ker., Roosevelt tér 9), Képes terem
Időpont: 2008. március 20, 15:00 óra

Meghívó (jpg, 157 KB) »
Előadások összefoglalója (pdf, 350 KB) »

(2008.03.16.)

A „Kultúrák találkozása" c. kiállítás keretében - ld. korábbi hír, lejjebb - három rendezvényt tartunk az Akadémiai Könyvtárban:

március 13. 14 óra: Juhász Katalin: Meg is mosakodjál!

március 18. 14 óra: Kriza Ildikó: A Mátyás-hagyomány évszázadai

március 27. 14 óra: "Utazás az alsó világba" – konferencia az ELTE Belső-ázsiai Tanszékével közös rendezésben

Képek a megnyitóról »

(2008.03.12.)

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára tisztelettel meghívja a "Kultúrák találkozása" c. kiállítás megnyitójára

 
 
Az Akadémiai Könyvtár Agora programjának keretében a 40 éves Néprajzi Kutatóintézet mutatkozik be. A tárlaton gyógyítók, sámánok és lámák nyomába eredhetünk, az Intézet hazai és egyetemes (afrikai, ázsiai) néprajzi kutatómunkájába nyerhetünk betekintést.

A kiállítást megnyitja: Prof. Náray-Szabó Gábor, a Könyvtár főigazgatója
Bevezetőt mond: Dr. Hoppál Mihály, a Néprajzi Kutatóintézet igazgatója
Közreműködik Juhász Katalin (ének), Szabó Zoltán (fúvós hangszerek), Somfai Kara Dávid (torokének).

Helyszín: MTA Könyvtára (Budapest, V. ker., Arany János u. 1), Vasarely-terem
Időpont: 2008. március 6, 14:00 óra

Megtekinthető: 2008. március 6-tól március 27-ig, munkanapokon 10:00 és 18:00 óra között

Képek a megnyitóról »

(2008.03.04.)

A Nature folyóiratot az OTKA támogatás megszűnése után a Könyvtár saját forrásból előfizette, így a folyóirat cikkei újabb egy évre teljes szöveggel elérhetőek a Könyvtár összes számítógépéről. A 2003-ig terjedő archívum itt érhető el: Belépés »

Az 1997–2002 közötti cikkek teljes szövege az EBSCO adatbázisában férhető hozzá.

(2008.02.02.)

Teljes szövegű folyóiratok

A Palgrave Macmillan kiadó 2008. február 15-ig ingyenes online hozzáférést biztosít az általa gondozott angol nyelvű tudományos folyóiratok cikkeihez. A cikkek teljes szövege letölthető .pdf vagy .html formátumban a Könyvtár számítógépeiről a kiadó honlapján keresztül. Összesen 63 szakmai folyóirat érhető el a következő témakörökben: biotudományok, üzlet és menedzsment, közgazdaság, oktatás, pénzügy, marketing, statisztika, politikatudomány, társadalomtudományok, várostervezés, információtechnológia.

(2008.01.24.)

A Science folyóiratot négy hónapos tesztidőszak után a Könyvtár saját forrásból előfizette, így a folyóirat cikkei 2008-ban teljes szöveggel elérhetők a Könyvtár összes számítógépéről. Az 1997-ig terjedő archívum itt érhető el: Belépés »

(2008.01.08.)