Keleti Gyűjtemény


Elérhetőség:

1051 Budapest V. ker., Széchenyi István tér 9.
(az MTA palotájának földszintjén)

Postacím: H-1245 Budapest, Pf. 1002
Telefon: (06-1) 411-6100 / 653 (információ), +36-70-653-3183
E-mail: keleti [at] konyvtar . mta . hu

Munkatársak elérhetőségei »


NyitvatartásMunkatársak szakterülete és munkaköre

Kelecsényi Ágnes, PhD, osztályvezető
 • indológia
 • a Stein-gyűjtemény kurátora

Boromisza János, raktáros
 • dokumentum-előkészítés
 • másolás, reprográfia

Csabai Ágnes, PhD, könyvtáros
 • egyiptológia, a Kaufmann-gyűjtemény kurátora

Ferenczi Roland, PhD, könyvtáros
 • indológia

Jablonkay Judit, könyvtáros
 • arabisztika és iranisztika
 • az arab, a perzsa és a Goldziher-gyűjtemény kurátora

Orosz Gergely, PhD, könyvtáros
 • tibetisztika
 • a tibeti gyűjtemény kurátora

Rottár Máté, fiatal kutató
 • mongolisztika

Simon Petra, könyvtáros
 • sinológia

Stumpf Anna, könyvtáros
 • turkológia
 • a török kéziratok kurátora


TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárán belül önálló keleti gyűjtemény létrehozásának igényét a magyar tudósok már régen megfogalmazták. Megvalósulására azonban csak a Magyar Tudományos Akadémia 1949-es átszervezése után került sor. Ebben kiemelkedő szerepe volt Ligeti Lajos (1902–1987) akadémikusnak, az MTA orientalista alelnökének. 1951-ben nyílt meg az Akadémia palotájának földszintjén a Keleti Könyvtár, amely ettől kezdve az orientalisztika alapkönyvtára Magyarországon. Megformálása, beleértve az olvasóterem keleties hangulatú kialakítását is, elsődlegesen Rásonyi László turkológus érdeme, aki 1951–1961 között állt a Gyűjtemény élén. Ő állította össze az 1826-ban alapított Akadémiai Könyvtár régi szakjaiból az orientalisztika tárgykörébe tartozó anyagot. Ily módon a modern könyvek mellett a Gyűjteménybe kerültek azok az antikvák és 17–18. századi régi könyvek is, amelyek keleti témájúak, illetve nyelvűek. A könyveken kívül itt található az ország legteljesebb, sok esetben unikális keleti folyóirat-állománya és kéziratgyűjteménye. A folyóiratok közül számos az alapítása óta jár. A kéziratok közül kiemelkednek a tibeti, a török és a héber kéziratok, melyek többsége hagyaték, illetve ajándékozás révén került a Gyűjteménybe, de az alább részletesen ismertetett egységeken kívül kisebb számban megtalálhatóak itt etióp, indiai és távol-keleti kéziratok is.


GYŰJTEMÉNYI EGYSÉGEK ÉS KATALÓGUSOK

A Csoma-gyűjtemény
A Goldziher-levelezés
A Kaufmann-gyűjtemény
A Kégl-könyvtár
A mongol-mandzsu gyűjtemény
A Stein-gyűjtemény
A Szilágyi-gyűjtemény
A Vámbéry-gyűjtemény
Taiwan Resource Centre for Chinese Studies


Tematikus weboldalakPROJEKTEKHASZNÁLATI FELTÉTELEK »
Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye


Elérhetőség:

1051 Budapest V. ker., Széchenyi István tér 9.
(az MTA palotájának I. emeletén)

Postacím: H-1245 Budapest, Pf. 1002
Telefon: (06-1) 411-6389 (információ)
E-mail: kezirattar [at] konyvtar . mta . hu

Munkatársak elérhetőségei »


NyitvatartásMunkatársak szakterülete és munkaköre

Babus Antal, PhD, osztályvezető
 • 20. századi magyar és orosz-szovjet irodalom
 • kéziratos hagyatékok

Boross Klára, főkönyvtáros
 • könyvtörténet, könyvkötés-történet
 • antikvák, régi könyvek

Horányi Károly, kutatótermi felügyelő
 • 20. századi magyar irodalom
 • dokumentum-előkészítés
 • másolás, reprográfia

Kis Iván, könyvtáros
 • középkori magyar történelem
 • antikvák, régi könyvek

Kónya Franciska, PhD, olvasószolgálati könyvtáros
 • 16-18. századi magyar irodalom

Kordics Noémi, könyvtáros
 • 20. századi magyar irodalom
 • 20. századi német irodalom
 • kéziratos hagyatékok

Krähling Edit, PhD, főkönyvtáros
 • klasszika-filológia
 • kéziratos hagyatékok
 • régi könyvek

Lisztes Nikolett, főkönyvtáros
 • 19-20. századi magyar történelem
 • kéziratos hagyatékok
 • Régi Akadémiai Levéltár (RAL)

Sziklay Cs. Mónika, könyvtáros
 • 19. századi magyar irodalom
 • Erdélyi-Tár

Tóvizi Ágnes, könyvtáros
 • kora újkori könyvillusztráció, kódexfestészet
 • antikvák, régi könyvek

Vágvölgyi Dávid, kutatótermi felügyelő
 • 19-20. századi magyar történelem
 • dokumentum-előkészítés
 • másolás, reprográfia


TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

1826-ban, az MTA Könyvtárának megalapításakor gróf Teleki József (1790–1855), a Tudós Társaság első elnöke felajánlotta 30 ezer kötetes családi könyvtárát. Ennek részeként a Könyvtár tulajdonába került a Telekiek 600 kötetes kéziratgyűjteménye és 409 ősnyomtatványa. A Kézirattár 1861 óta működik önálló osztályként, első vezetője Rómer Flóris (1815–1889) régész és művészettörténész, az MTA rendes tagja volt. Az ősnyomtatványok mellett kezdettől fogva ide tartozott a régi magyar könyvek gyűjteménye. Az addigi állomány szakrendi felállítása és betűrendes katalógusának elkészítése 1891-ben fejeződött be. A Régi Könyvek Gyűjteménye önálló csoportként, de a Kézirattárral közös szervezeti egységben 1954-ben jött létre, ugyanekkor kezdődött el az 1800 előtti külföldi és az 1850 előtti magyar könyvek kiemelése a nagyraktári állományból. A Kézirattár őrzi az Akadémiának benyújtott kandidátusi és doktori disszertációkat is.

A kézirat- és könyvállomány részben ajándékozás, részben vásárlás révén ma is gyarapodik. A beérkezett könyv- és kéziratanyag feldolgozása folyamatosan történik. A régi könyvek és a kéziratok számítógépes feldolgozása elkezdődött, a disszertációké elkészült és folyamatosan frissül.


GYŰJTEMÉNYI EGYSÉGEK ÉS KATALÓGUSOK

Kéziratok és autográfok
Régi és ritka könyvek
Információszolgáltatás
Reprodukciós szolgáltatások


Tematikus weboldalakHASZNÁLATI FELTÉTELEK »